بررسی فر آیند تولید برق از زائدات میادین میوه و تره بار «مطالعه موردی میدان میوه و تره بار مرکزی تهران»

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,654

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_150

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

عدم به کار گیری مکانیسم های مناسب جهت برداشت ، بسته بندی ، انتقال و تخلیه میوه و تره بار در میادین میوه و تره بار باعث می شود که همواره شاهد تولید حجم وسیعی از زائدات میوه و سبزی در میادین میوه و تره بار ایران باشیم . ماهیت فساد پذیر این زائدات آلی باعث می شود که نتوان آنها را برای مدت زیادی در فضای باز میادین میوه و تره بار رها کرد . لذا همواره شاهد بارگیری سریع و حمل این زائدات به مکانهای حاشیة شهری هستیم که این عمل ضمن تحمیل هزینه های زیاد بر شهرداریها با بروز معضلات فرا وان زیست محیطی همراه می باشد . بررسی های انجام شده توسط مؤلفین در راکتورهای هضم بیهوازی آزمایشگاهی و نیمه صنعتی نشان می دهد که سرعت رشد میکروارگانیسم های متان زا در این مواد آلی فساد پذیر بسیار عالی است و این مواد پتانسیل بسیار مناسبی برای تولید بیوگاز دار ند ، با بکارگیری این زباله های آلی در راکتورهای مناسب می توان ضمن حل معضل زیست محیطی ، قسمتی از برق و انرژی حرارتی مورد نیاز میادین میوه و تره بار را نیز تأمین نمود . در این مقاله نتایج حاصل از وضعیت عملکرد هضم بیهوازی زباله های میادین میوه و تره بار جمع آوری شده از میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در راکتورهای مناسب آزمایشگاهی و نیمه صنعتی بررسی و ارائه می گردد . سپس بر پایه نتایج حاصله به محاسبة پتانسیل انرژی الکتریکی و حرارتی قابل استحصال از میادین میوه و تره بار پرداخته خواهد شد

کلیدواژه ها:

برق ، بیوگاز ، هضم بیهوازی ، زائدات میادین میوه و تره بار

نویسندگان

علی نظری

وزارت نیرو ، سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )