تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط های دانشگاهی نگاهی میان رشته ای

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 603

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISIH-3-2_002

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

چکیده مقاله:

هم اکنون جدال اندیشه ای بر سر مفهوم سازی تولید تسهیم انتشار و کاربرد دانش در دانشگاه ها و موسسه های عالی کشور موضوع پیچیده ای است که توجه زیادی را هم در ادبیات دانشگاهی و هم در حوزه مدیریتی به خود معطوف داشته است بر این مبنا تسهیم دانش در آموزش عالی به عنوان یک موضوع میان رشته ای که پیوند میان دو رشته اصلی مدیریت دانش و آموزش عالی به ویژه مدیریت آموزش عالی است مطرح شده است بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران کوشیده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که عوامل تاثیر گذار بر افراد در تسهیم دانش کدامند؟عوامل و دلایل احتمالی تسهیم و یا عدم تسهیم دانش افراد کدامند؟در پاسخ به این پرسش پژوهش های متعددی انجام شده که یافته های آن در برخی از موارد نظری و در برخی از موارد نیز دارای شواهد تجربی است در این مقاله تلاش شده با روش توصیفی تحلیلی تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی به مثابه یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای در عرصه آموزش عالی بررسی و واکاوی شود پژوهش حاضر کاوش پدیده تسهیم دانش در عرصه آموزش عالی را به بحث گذاشته و سپس با بررسی دقیق و ژرف نگری عوامل موثر بر تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی را تحلیل کرده است این مقاله بر این نکته تاکید دارد که حوزه مطالعاتی میان رشته ای تسهیم دانش از علوم و دانش های مختلفی بهره برد و برای کاوش پدیده تسهیم دانش در محیط های آموزش عالی و نظریه پردازی در این زمینه درک و تحلیل ماهیت دانش انگیزش و فرصت تسهیم دانش در دانشگاه ضروری است همچنین در این مقاله نتایج دو دهه پژوهش های مهم تجربی در ارتباط با عوامل موثر بر تسهیم دانش در محیط های دانشگاهی مرور شده است در پایان مقاله با ارائه مدلی مفهومی جایگاه کنونی و زمینه های بالقوه پژوهش های آتی مرتبط با تسهیم دانش را پیش روی پژوهشگران قلمرو آموزش عالی قرار می دهد

کلیدواژه ها:

آموزش عالی ، مطالعات میان رشته ای ، مدیریت دانش

نویسندگان

قاسم سلیمی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

زهرا صباغیان

استاد دانشگاه شهید بهشتی

حسن دانایی فرد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

محمود ابوالقاسمی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی