ویژگیهای طراحی همساز با اقلیم در خانه های بومی همدان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 13,204

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_007

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

از اقدامات موثر در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمانهای مسکونی، طراحی اقلیمی این ساختمانها بر اساس اصول معماری همساز با اقلیم در هر منطقه می باشد. اقلیم سرد(کوهپایه ای مرتفع) به عنوان یکی از مناطق اقلیمی ایران، راهکارهای خاص خود را می طلبد که بسیاری از این تمهیدات در معماری بومی آن، مشهود است. با این نگرش به هدف دستیابی به ضوابط طراحی در اقلیم سردسیری، خانه های بومی همدان به عنوان نمونه موردی، بررسی می شود. در ابتدا به بررسی اقلیمی این شهر در دو بعد مشخصات آب و هوایی و نیازهای اقلیمی منطقه از نظر آسایش انسان در فضاهای زندگی و شرایط ساخت و ساز معماری پرداخته می شود. در بخش دوم با بررسی نمونه های مسکن بومی همدان، ویژگیهای مسکن بومی همساز با اقلیم بیان می شود. بخش اول بر مبنای اطلاعات ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان(کلیماتولوژی) در فاصله سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۳ است. بخش دوم بر اساس مطالعه ۵۰ نمونه مسکن سنتی همدان مربوط به دوران قاجار و پهلوی که تا امروزه پابرجا بوده اند، در دو بخش ۱. انتظام فضای معماری، ۲. ویژگیهای فضای معماری تنظیم شده است. ویژگیهای به دست آمده از این پژوهش میتواند به منظور دستیابی به اصول و ضوابط طراحی همساز با اقلیم با شناخت نیازهای امروزی مسکن، راهگشای طراحی مسکن در شهر همدان باشد. قابل ذکر است که این روش برخورد، قابل الگو برداری برای دیگر شهر ها و دیگر اقلیمها می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فائزه اعتماد شیخ الاسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری شهید بهشتی

منصوره طاهباز

دکترای معماری و استادیار دانشکده معماری شهید بهشتی