بررسی تاثیر مهارت ارتباطی بر رضایتمندی مراجعین (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری بابلسر)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 659

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMDCONF02_056

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مهارت ارتباطی کارکنان شهرداری شهر بابلسر بر رضایتمندی مراجعین میباشد. این تحقیق از لحاظ نوع روش تحقیق پیمایشی و از لحاظ زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به حساب میآید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مراجعین شهرداری بابلسر میباشند که بعلت فراوانی تعداد آنها برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت با استفاده از فرمول کوکران تعدادحجم نمونه 382 نفر برآورد شده که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی 390 نفر در نظر گرفته شد. برای تعیین نمونه گیری از روش در دسترس استفاده شده و برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. روایی سنجی با استفاده از روایی صوری بوده و برای سنجش پایایی ازآلفای کرونباخ استفاده گردیده که تایید شده است. برای تحلیل دادهها از نرم افزار و برای تحلیل فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین آماری مهارتهای ارتباطی شامل کار جمعی، ترغیب کلامی، رفتارشهروندی، اعتمادسازی و هوش اجتماعی با رضایتمندی مراجعین رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

علی فلاح

دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

سجاد زبردست

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

غزاله نعمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آزموده، م وهمکاران .(1391) .«رابطه عزت نفس و خود کارآمدی ...
 • احمدی، ف، زارعی متین، ح. (1388)، «نقش دانشگاه در توسعه ...
 • بیگی، رجب. (1372).«مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی » انتشارات ...
 • حسینی نسب، د، عظیمی کهن، خ.(1392).فصلنامه آموزش وارزشیابی، بررسی وضعیت ...
 • دیانی، ح .(1389) . «سنجش میزان رضایتمندی از دستگاههای اجرایی ...
 • دعائی، مرتضوی، (388 1). «مهارتهای عمومی مدیران»، چاپ سوم، مشهد، ...
 • رابینز.استفن پی، ای‌دی سنزو د.(1379)؛ «مبانی مدیریت»، ترجمه سید محمد ...
 • رحیمی، ح.(1393). «بررسی رابطه توانمند سازی مهارتهای ارتباطی کارکنان با ...
 • صادقی‌فر، ص.(1393. «آشنایی با طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب‌رجوع، ...
 • علیزاده سامع، .(1387). «بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران وروحیه ...
 • مرتضوی، س، مهربان، ح.(1383) .«بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران ...
 • یحیایی ایله‌ای، ا.(1388).«اصول مشتری مداری (بانکداری، هتلداری و خودروسازی» انتشارات ...
 • Allen, N.J. and Hecht, N.D. (2004) "The :romance of teams6: ...
 • Guo;1 .(2009).Effective c ommunication in health care : strategies to ...
 • Horan ;S.(2008).Good c ommunication skills are the real key to ...
 • J. A., Tannenbaum , Canon-Bowers, S. I, Salas, & Volpe, ...
 • Organ, D. W. (1988). _ Organizational citizenship behavior: The good ...
 • Ramsey;R. Raripreet;S.(1 997). Listening to your custommers : The impact ...
 • Riggio, R.E, & Reichard, R.J. (2008).The emotional and social intelligences ...
 • Tarokh M . J. and gahremanloo H .(2007)"Intelligence CRM : ...
 • Trasorras ;R.weinstein , A, Abrah.R. (2009) _ value , satisfaction ...
 • Vigoda-Gadot, E., Beeri, I., B irman- Shemesh, T. & Somech, ...
 • نمایش کامل مراجع