بررسی کمی و کیفی سموم کلره و کودهای شیمیایی رودخانه شیرود در استان مازندران

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,164

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_128

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

سموم آلی کلره جزء پایدارترین سموم دفع آفات نباتی بوده و بدلیل تمرکز و تجمع در بافت موجودات زنده از جمله انسان(بویژه در بافت های چربی) باعث تولید بیماریهای مزمن می گردند. کودهای شمیایی که به منظور باروری کشاوری مورد استفاده قرار می گیرند نیز دارای عوارض متعدد می باشند. ارزیابی و تعیین غلظت سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی در استان مازندران حائز اهمیت بوده زیرا مصرف انها در مزارع کشاورزی و باغهای مرکبات بیش از اندازه و غیراصولی می باشد در این تحقیق رودخانه شیرود در استان مازندران به منظور آنالیز کمیو کیفی سموم کلره DDT , DDEآلفا-هگزاکلرو بنرن، بتا- هگزاکلروبنزن، هپتاکلر، آلدرین، دی آلدرین و اندرین) و کودهای شیمیایی (ازت و فسفرکل) در شش ماه اول 1382 مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع 612 مورد آزمایش انجام گرفت(40 مربوط به سموم کلره و 72 مورد مربوط به کودهای شیمیایی). روش نمونه برداری و آزمایشات طبق منابع Method , tandard، ASTM ,و MOOPAM انجام گرفت. میزان درصد سم بتا-هگزاکلروبنزن در میان سموم اندازه گیری شده بیشترین مقدار را بخود اختصاص داده و حداکثر مقدار آن 26/2 میکروگرم بر لیتر بوده است. سم DDT بعد ار بتا-هگزاکلروبنزن قرار داشته و حداکثر مقدار آن 3/1 میکروگرم بر لیتر بوده است. بطور کلی غلظت سموم اندازه گیری شده از حداکثر به حداقل بصورت B-Endrine BHC>DDT>a-BHC>Heptachlor>y-BHC,DDE,Dieldrine>Aldrine, بوده است میانگین غلظت ازت و فسفر کل به ترتیب 1/343 و 0/389 میکرگرم بر لیتر بوده است. تحقیقات مختلفی که در ارتباط با ارزیابی کمی و کیفی سموم کلره در رودخانه های مختلف استان انجام گرفته نشان می دهد که سموم مذکور با غلظتهای متفاوت در رودخانه های استان وجود داشته ولی مطالعه حاضر نشان دهنده روند نزول آنها بوده است کاهش برخی از سموم کلره نظیر DDT و بتا هگزاکلرو بنزن معنی دار نبوده است.

نویسندگان

رضا صفری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

ناصر مهردادی

دانشگاه محیط زیست دانشگاه تهران