بررسی رابطه بین نظام پیشنهادها و رضایت شغلی کارکنان ( مورد مطالعه :شهرداری های سیرجان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 899

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF05_294

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

نظام پیشنهادها یکی از روشهای مهم ارتقا اثربخشی و بهره وری کارکنان و سازمان است که در قالب سبک نوینی از مدیریت با نام مدیریت مشارکتی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح گردیده و صاحبنظران آن را حاصل توسعه و بهبود روشهای مدیریتعلمی، نئوکلاسیک و مکتب روابط انسانی قلمداد کرده اند. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نظام پیشنهادها ورضایت شغلی کارکنان در شهرداری های سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری های سیرجان که تعداد آن ها در سال1394 به 1207 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان ) 1970 (، نمونه ای به حجم 292 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هرشهرداری ونیز کارکنانمربوطه مشخص شده است. ابزار گردآوری داده ها، دوپرسشنامه استانداردصمدی)نظام پیشنهادها( و ویسوکی وکروم)رضایت شغلی( بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین نظام پیشنهادها با رضایت شغلی کارکنان در شهرداری های سیرجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . در خاتمه به منظور بهبود نظام پیشنهادها و ارتقای رضایت شغلی کارکنان، پیشنهادهای سازنده ای به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است .

نویسندگان

یونس نوذرپور

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه علوم و تحقیقات سیرجان.

اسداله علیرضایی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

عماد جلیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه علوم و تحقیقات سیرجان.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -آبیلی، خدا یار‌نادری، ابوالقاسم.ا ورعی، بدر الدین، ناستی زایی، ناصر(392 ...
 • - اسماعیل پور، رضا؛ خسروی، محمد رضا (1390)، مقایسه اثرات ...
 • -جزنی، نسرین(1380):«مدیریت منابع انسانی»چاپ سوم، انتشارات نشر نی، تهران. ...
 • نظام پیشنهادها و ابعاد رضایت شغلی ، انگیزش کاری و بهبود کیفیت ارایه خدمات در سازمان بازرسی و نظارت [مقاله کنفرانسی]
 • -زراعت پیشه، علی محمد (1380)، مدیریت بر مبنای پیشنهاد، مجله ...
 • -شفیع آبادی عبداله(376 1)«راهنمایی ومشاوره شغلی و حرفه ای»مجله رشد، ...
 • -شیخ محمدی، مجید؛ تولیت زواره، محمد (1380)، مدیریت مشاکت پذیر ...
 • -فرحی، رحمت اله (1383)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ...
 • -محمد زاده، عباس؛مهرورزان، آرمین (375 1)«رفتار سازمانی نگرش اقتضایی»، انتشارات ...
 • -میردریکوندی، رحیم (389 1)«شغل، رضایت شغلی وروشهای ارزیابی آن»، فصلنامه ...
 • مهری، کاظم(1385) بررسی نگرش کارکنان نسبت به اجرای نظام پیشنهادها ...
 • Alirezaei Asadollah, Paktinat Iqbal(2015) investigating the relationship between the _ ...
 • Orin. robert 1991). the effect of participative deci sion-making On ...
 • Kamil Erkan Kabak, Asm Sen, Kenan Gocer, Secil Kucukso ylemez, ...
 • Kaufman R. (2003). How to make your suggestion program make ...
 • Sofijanova, V.& Chatleska, Zabijakin (2013). Employee Involvement And Organizational _ ...
 • Tuner F. (2004). An effective employee suggestion program has a ...
 • نمایش کامل مراجع