استفاده بهینه از کیسونها در سازه های دریایی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,384

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

11_2250589355

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1384

چکیده مقاله:

امروزه در مفهوم مهندسی کیسون عبارت است از صندوقهای حجیم بتنی که در حوضچه های خشک , بطور پیش ساخته تهیه شده ودر آب دریا غرق و در کناریکدیگر قرارداده می شوند. کاربرد کیسون دراحداث یک سازه دریایی بویژه تلفیقی که نقش اسکله و موج شکن را تؤاما"دارا باشد؛ مدنظر می باشد چراکه از یک طرف سمت حوضچه و بصورت اسکله جهت پهلوگیری شناورها و قسمت دیگر آن نقش موج شکن را ایفا می کنن د. درک شورمادرسالهای اخیرکیسون جای خود رابازکرده وموج شکن هایی که تاکنون بدین صورت اجرا گردیده انداسکله کیش و اسکله چندمنظوره چابهار را میتوان نام برد.استفاده از سازه های کیسونی در مقایسه با سازه های مشابه از امتیازات ویژه ای برخوردار می باشدمنوط به اینکه مناطق محل اجرا از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد:الف( درمواردیکه عمالیات شمع کوبی به علت سختی زمین یا سنگی بودن لایه های بستر دریا امکان پذیر نباشد.ب(مواردیکه زیرسازی حجیمی جهت جلوگیری از رانش آب وآب بردگی مصالح مورد نیاز باشد.ج( مواقعی که سازه درمقابل تنش های شدید جانبی قرار گیرد.جهت طراحی و اجرای مناسب سازه های کیسونی می بایست نکاتی رعایت گرددکه مادر این مقاله برآنیم با بررسی آنها گامی در پیشبرد استفاده بهینه از این سازه ها برداشته باشیم.

نویسندگان

علیرضا محمدی

دانشگاه هرمزگان-دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران-سازه های دریایی