سیستم مدیریت ایمنی براساس ریسک برای دریانوردی در بنادر

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,179

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_22

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

در سال 1993 آژانس ایمنی دریانوردی بریتانیا MSA که امروزه آژانس گارد ساحلی و دریایی نامیده میشود ، به سازمان دریانوردی بین المللی پیشنهاد نمود که جهت اطمینان از یک نظارت استراتژیک بر ایمنی و پیشگیری از آلودگی های موجود ارزیابی رسمی ایمنی FSA انجام دهد .FSA عبارت از فرآیند شناسای ی خطرات ، ارزیابی ریسک ها و تصمیم گیری در مورد اقداماتی است که باید برای برطرف کردن و یا کنترل ریسک ها صورت گیرد . با معرفی FSA در سازمان دریانوردی بین المللی فرآیند تصمیم گیری در مورد مقررات جدید و حوادث اخیر تانکرها که منجر به آلودگیهای وسیع نفتی شده تسریع گردیده و فشارهای سیاسی و مردمی برای ارتقاء ایمنی در بنادر و صنعت کشتیرانی افزایش یافته است بعلاوه یکی از توصیه های اصلی بازنگری فعالیت کشتیرانی در 1987 انگلستان که در 1998 منتشر گشت لحاظ نمودن یک کد عملیاتی دریایی برای بنادر میباشد . که تمام علمیات ایمنی بندر از قبیل ناوبری کشتی را تحت پوشش قرار دهد . باتوجه به اینکه صنعت کشتیرانی و بنادر از نظام های ایمنی حاکم در سایر صنایع تبعیت میکنند این متدولوژی برای سیستم مدیریت ایمنی براساس ریسک (SMS) برای مدیریت دریانوردی و سایر عملیات دریایی پیشنهاد گردیده است که در این روش همة ریسک ها شناسایی و ارزیابی گردیده و جهت مدیریت این ریسکها ، کنترلهای مناسب در جای خود اعمال گردیده و براساس ارتباط بین کنترل های ریسک و روشهای عملیاتی، آئین نامه های بندرگاه و . فعالیتهای مدیریتی پایه گذاری شده است در گذشته نمایش اصل ALARP برای تمام فعالیت های مخاطره آمیز در UK بکار میرفت این اصل بیان میکند که ریسک بایستی تا حد ممکن پائین نگهداشته شود . برای روشن شدن بیشترALARP میتوان از راهنمای ایمنی و بهداشت در کار استفاده نمود . مطابق این راهنما اگر کسی متهم شود به اینکه نتوانسته به وظیفه ای که به نظر میرسد منطقاً امکان پذیر بوده عمل کند باید ثابت کند که امکان انجام آن وظیفه و یا راه عملی بهتری برای انجام آن کار وجود نداشته است .این واقعیت را باید در نظر گرفت که در مقایسه با دیگر صنایع ما در ابتدای رویکرد مدرن برای رسیدن به ایمنی بنادر قرار داریم و مشکلات بالقوه ای که در رابطه با خطرات محیطی وجود دارد باید در حد معقول پائین نگه داشته شود. برمبنای همین اصل روش SMS ارائه شده است که بر پایه خطرات قابل قبول پایه ریزی شده است این روش براساس یک ارزیابی خطر بصورت غیرکمی پایه ریزی شده است که منجر به ارتباط مستقیم بین موانع خطر ، کنترل های سازماندهی شده نظیر طرحهای اورژانس ، روشها و الزامات مقتضی قوانین و آئین نامه ها و فعالیت های مدیریتی میشود. نکات کلیدی این رویکرد عبارتند از :-1 به آسانی توسط کلیه بخش های درگیر درک میشود .-2 مسئولیت و پاسخگویی بخوبی تعریف شده است .-3 هر عضو سازمان میداند که چگونه وظیفه اش با مدیریت خطر مرتبط شده است .-4 مدیریت ریسک مناسب میتواند توسط قانون گذاران ، کاربران بندر ، عموم مردم ، گروههای فشار و بیمه کنندگان مورد استفاده قرار گیرد

نویسندگان

فاطمه صادقی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای از مرکز سلامت محیط و کار _ وزار ت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ماریا مظاهری

متخصص طب کار از مرکز سلامت محیط و کار _ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

رقیه رمضانخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا از مرکز سلامت