نقش کیفیت کاری کارکنان مالی در رضایت ارباب رجوع شهرداری ملارد(مطالعه موردی :کیفیت کاری کارکنان مالی شهرداری ملارد)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 574

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMO01_104

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر نقش کارکنان مالی در رضایت ارباب رجوع شهرداری ملادر مطالعه موردی کیفیت کاری کارکنان مالی شهرداری ملارد است این تحقیق برحسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری آن داده ای توصیف از نوع پیمایشی است روش تحقیق حاضر همبستگی و جامعه آمغاری 150 نفر از مشتریان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ابزار گردآوری اطلاعات یکی از پرسشنامه محقق ساخته مرتبط با نقش کیفیت کاری کارکنان مالی شامل 16 سوال که میازن پایاییی ان 0/82 برآورد شد و دیگری پرسشنامه استاندارد ابعاد فیزیکی و ظواهر بیرونی 0/75 برآورد شد می باشد یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد فیزیکی و ظواهر، کیفیت ، رضایت، مسئولیت پذیری همدلی می باشد و همچنین صداقت و سرعت در انجام کار تصمیم گیری در سازمان ارتباط مثبتی با رضایت ارباب رجوع دارد نتایجی به دست آمده بر این حققت دلالت دارد ک کیفیت کاری با کارکردها و پیامدهای مبتنی بر که دارد به عنوان راه حلی اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات و بحرانهای مداخلی در سازمانهای مورد توجه می باشد از سوی دیگر کیفیت فرایندیاست که تمام ابعاد آن در زمینه کارایی و اثربخشی در سازمان و دستیابی به نتایج مطلوبی سازمانی در جهت نقش معنی دار تفاوت انتظارات و ادراکات مشتریان از تمامی ابعاد مدل موجود را دارد.

نویسندگان

الهه آرین مهر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گروه مدیرت دانشکده علوم انسانی واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ایران

ایرج فروزان

عضو هیئت علمی دانشگاه ععالی دفاع ملی عضو کمیته هوافضا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آذر، عادل ومومنی، منصور آمار و کاربرد آن در مدیریت ...
 • امیری، محمدرضا، سکاکی محمدرضا، 1387، راهنمای ارزیابی عملکرد سازمانی براساس ...
 • الماسی حسن، 1374، ارزیابی عملکرد تامدیریت عملکرد، مجله تدبیر شماره ...
 • حمدی، سید علی اکبر؛ صالحی، علی وفریدی، محمد رضا. 1389. ...
 • ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش. 1386. ...
 • ایزاک استیفان.1376. راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و ...
 • بررسی عوامل موثر بر رضای مشتری و افزایش فروش فروشگاههای ...
 • بزاز جزایری، احمد ارزیابی عملکرد منابع انسانی نشر آییز، 1385 ...
 • ثرندایک رابرت ال .1375. روان سنجی کاربردی ترجمه حیدر علی ...
 • جهانگیری، علی (1382) دولت مشتری مدار، مجله مدیریت توسعه، شماره ...
 • خلیلی شویرینی .اقبال، فرزانه، 1386، ارزیابی عملکرد مدیریت منم نانی ...
 • دیوید فرد آر، مدیریت استراتژیک1337، ترجمه دکتر علی پارسائیان و ...
 • دورژه، موریس، ترجمه خسرو اسدی "روش تحقیق در علوم اجتماعی" ...
 • دلاور، ع. 1388 . احتمالات و آمار کاربردی _ تهران ...
 • رمضانی، خ. 1380. روش های تحقیق در علوم رفتاری و ...
 • سکاران، اوما، 1386، روش تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی ...
 • سرمدم زهره؛ بازرگان, عباس؛ و حجازی، الهه 137. روش های ...
 • سیف-ع. 1384. اندازه گیری، تهران، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: ...
 • سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ...
 • شولتس، دوآن "روانشناسی کمال"گیتی خوشدل، نشر نو، تهران، چاپ 1365، ...
 • صفاری، مهدی، آمار واحتمالات در مدیریت واقتصاد (جلد دوم) انتشارات ...
 • فرامرز قراملکی احد، اخلاق سازمانی، تهران، سرآمد، 1333. ...
 • فرامرز قراملکی و همکاران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ...
 • فکور، مرضیه (1389) تاثیر کیفیت ارایه خدمات بر رضایت بیمه ...
 • فقیهی، ابوالحسنی، آورنژاد، کاوه (1385) نظام پاسخگویی در شهرداری تران، ...
 • فد، ان، کرلینجر.1376. مبانی پژوهش در علوم رفتاری ترجمه پاشا ...
 • قربانی نیما، سبکهای رفتار ارتباطی، تهران، نیلوفر، 1331 گلابی، سیاوش ...
 • قره چه، منیژه (1381)، مشری گرایی در نظام بانکی، مجله ...
 • کفیت خدمات کارکنان، حسن زاده، قاسم - مولف : گودرزی، ...
 • کریمی، دکتر یوسف، "روانشناسی شخصیت "، موسسه نثر ویرایش، چاپ ...
 • امیری، امیرحسین، گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی پاکمن -مقالات ...
 • جیدپور اکبر و بهمن ده بزرگی، راهکار عملی تدوین منشور ...
 • مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، به کوشش محمدرضا برزگرخالقی، ...
 • مسپاسی ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی وروابط کار با نگرش ...
 • مومنی، 1377، جامعه آماری _ ...
 • میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی وروابط کار، چاپ سیزدهم، انتشارات ...
 • مهندسی کیفیت و اطمینان امیرحسین امیری، مهدی کوشا، چاپ اول ...
 • مدنی آنالیز آماری جلد اول (مفاهیم اساسی وروش ها) انتشارات ...
 • دنی، علی، آنالیزآماری جلد اول (مفاهیم اساسی وروش ها) انتشارات ...
 • مدنی، علی، مبانی استتاج آماری (جلد اول) انتشارات دانشگاه آزاد ...
 • مهدویان، علیرضا، "رابطه کیفیت با پیشرفت تحصیلی _ رساله دوره ...
 • نایی، هوشنگ 1339 .روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی اقتباس ...
 • دری‌ع. و سیف نراقی، م . 1388 . روشهای تحقیق ...
 • هومن حیدر علی استنباط آماری در پژوهش های رفتاری، نشر ...
 • Goldschmidt N. and Chung B.G. (2011), "Size Does Matter The ...
 • Lin W. (2007) " The Exploration of Customer Satisfaction Model ...
 • Yeung M. and Ennew Ch. (2013)، « From Customer Satisfaction ...
 • A .F .Gharamaleki, Iranian Companies Experience in Business Ethics, ...
 • the Fifth international conference on Applied Ethics 2010Geuras, Dean & ...
 • Charles, Practical Ethics in Public Administration, Management ...
 • Concepts, Vienna, Virginia, 2007 ...
 • Prof.MADHI GUPTA, Dr.Mamta Devi, Dr.pooja Pasrija ":Achievemet motiration: A major ...
 • mo tivati ontimplications for gifted students, 2012 ...
 • Mrs.mathilda B.recs "Achievemet motivation and content preferences", 2012 ...
 • Gray, Deleon L. Rios Kimberly "Achievemet motivation as atunction of ...
 • Dr.N.B, jumani "Relation Between Achievement Motivation and Emotional intelligences, 2012 ...
 • Masiow, Abraham H., "Motivation and Personality", Second edition, NewYork, 1970. ...
 • Wagner, John A. & Hollen Beck, John R., "Management Organizational ...
 • Singer, Marc. G., "Human Resource Management, 1990 ...
 • Baron, Robert A. & Grenberg, "Behavior in Organization", Third Edition, ...
 • نمایش کامل مراجع