ورود گونه مقاوم شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera:Gelechiidae به ایران و تهدید های پیش رو

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,131

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA02_415

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

مینوز گوجه فرنگی با نام علمی ) Tuta absoluta Meyrick ) Lepidoptera:Gelechiidae ، یکی از آفات مهم گوجه فرنگی در دنیا به شمار می آید. این آفت برای اولین بار در ایران، در سال 1389 از اکثر استان های نیمه غربی کشور و در پی آن در سایر استانها هم مشاهده شد. با توجه بهجدید بودن آفت برای کشور سازمان ها و نهادهای مربوطه چندین حشره کش را برای کنترل این آفت پیشانهاد کردند . هدف از مطالعه کنونیبررسی سمیت سه حشره کش دیازینون، کارباریل و پرمترین بترتیب از سه گروه فسفره، کاربامات و پایروتروئیدی روی آفت و ماالعه ژنتیکی جهت شناسایی گونه مورد نظر در مقایسه با جمعیت های سایر کشورها بوده است. که نتایج حاصله نشان دهنده مقاومت بالای این حشره به سه گروه اصلی حشره کش ها و عدم کارایی آن ها در کنترل آفت مربوطه بود. سپس برای بررسی شباهت های مولکولکولی گونه وارد شده به ایران با ساایرگونه های مشابه در نقاط دیگر جهان ژن COI آفت شناسایی و توسط PCR تکثیر گردید. نتایج حاصل از بررسی ژنتیکی آفت نشاان داد کاه ایانحشره دارای شباهت هایی با گونه های موجود در آمریکا و تونس است و این در حالیست که طبق نظر سازمان حفظ نباتات این آفت از نیمه غربی کشور برای نخستین بار گزارش شده است. نهایتا با بررسی آزمون های سمیت حشره کش ها و این که از زمان ورود آفت به کشور تا خسارت هاای شدید که به مزارع و گلخانه های کشور طی دو الی سه سال پس از پیدایش آن وارد شد می توان نتیجه گیری نمود که گونه مقاوم آفت وارد کشورشده است زیرا مدت زمان ورود و تبدیل شدن آفت با فرض حساس بودن حشره به حشره کش ها طی دو تا سه سال امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به اهمیت کشاورزی در دنیای امروز به جهت تامین غذا و امنیت غذایی شناسایی به هنگام مقاومات در آفات های نوظهور در کشور دارای اهمیت به سزایی می باشد، که بدین طریق بتوان در کمترین زمان ممکن واکنش مناسب را در برابر آن انجام داد و با اتخاذ روش های مناسب از افزایش مقاومت آفات و بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نمود .

کلیدواژه ها:

شب پره مینوز گوجه فرنگی ، COI ، آزمون های زیست سنجی ، PCR

نویسندگان

آیدین زیبایی

دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی

علیرضا بندانی

استاد گروه حشره شناسی دانشگاه تهران.