ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,367

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC02_065

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1384

چکیده مقاله:

شکی نیست که بقا ء در عرصه رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد سازمان ها در کلیه زمینه ها و از جمله طراحی و اجرای مطلوب و ثمربخش پرو ژه ها و صرفه ج ویی در منابع و امکانات است، این در حالی است که برنامه ریزی و اجرای هر پروژه ای با درجه ای از ریسک ناشی از شرایط عدم قطعیت همراه است و این موضوع موجب می شود همواره تصمیم گیری ها متضمن سطوحی از خطرپذیری باشند . نکته مهم این است که چگونه می توان با تدبیر صحیح و درایت مبتنی بر دانش نوین مدیریت ریسک، ضمن شناسایی و کنترل آن، این خطرات را از مرحله تهدید به فرصت هایی جهت بهبود اهداف پروژه مبدل کرد. این مقاله نگرشی تازه به مقوله ریسک و مدیر یت ریسک پروژه بر اساس رهنمودهای TQM می باشد. بر همین اساس در ابتدا ضمن تشریح مفاهیم و تعاریف پایه مدیریت و مدیریت ریسک پروژه به تبیین نقش و جایگاه آن در ارزیابی ریسک پروژه پرداخته شده است ، سپس تلاش گردیده تا با تلفیق و یکپارچه سازی مفاهیم پایه و شاخص های اثربخش مدیری ت ریسک پروژه در قالب معیارها و ارزش های مدل تعالی EFQM الگویی منا سب جهت استقرار و ارز یابی مدیریت ریسک پروژه حاصل گردیده و در نهایت رویکردی برای کنترل و ارزیابی پیامدهای آن بر اساس مدل تعالی کیفیت ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

مدیریت پروژه ، مدیریت ریسک پروژه ، مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) ، استراتژی کیفیت اثر بخش. ، EFQM

نویسندگان

فرزاد امیری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

سجاد مردانپور

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

احسان کرانی

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه