بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان توسعه تجارت ایران)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,028

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGTOOLS02_121

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در راستای مبانی نظری مبحث سرمایه اجتماعی به موضوع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش سازمانی پرداخته است. مقاله حاضر تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل سازمان توسعه تجارت ایران می باشد که تعداد کل این افراد، در بازه زمانی تحقیق 560 نفر بوده که طبق جدول مورگان تعداد 220 نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روایی این آزمون با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته و ا ز نوع روایی قضاوتی است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. برای انجام این آزمون داده های به دست آمده از 30 عدد پرسشنامه تکمیل شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و نتایج نشان می دهد آلفای خروجی از نرم افزار SPSS برای بعد ساختاری، شناختی، ارتباطی و مدیریت دانش به ترتیب برابر 0.831، 0.794، 0.783 و 0.851 می باشد. بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش از روش های موجود در آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (k-s اسپیرمن، فریدمن)، برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکورجمع بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارکنان ارائه گردید.

نویسندگان

حمید آزادی ریکنده

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

سیدمحمد زرگر

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

مینا رضاسلطانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ الوانی، سید مهدی و تقوی، میرعلی، 1380، «سرمایه اجتماعی: ...
 • آذر، عادل و مومنی، منصور، (1381)، آمار و کاربرد آن ...
 • درخشنده، زهرا، (1388)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی ...
 • دفت، ریچارد ال، ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد، ...
 • سرمد، زهره و همکاران، 1380، "روش های تحقیق در علوم ...
 • شیروانی، علیرضا، 1383، تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر ...
 • علوی، سید بابک، 1380، «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه»، تدبیر ...
 • فقیهی ابوالحسن و فیضی طاهره (1385)، طراحی و تبیین مدل ...
 • فیض آبادی، حوریه، (1388)، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهبود ...
 • مرادی زیرکوهی، نصرت، (1388)، بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان ...
 • مرادی سروش، محمد، (1389)، بررسی ارتباط صفات انگیزشی، سرمایه اجتماعی ...
 • نصیری، رسول (1384.آموزش گام به گام spss16، انتشارات مرکز فرهنگی ...
 • نوروزیان، میثم (1384).کاربرد مدیریت در بخش دولتی، ماهنامه تدبیر، انتشارات ...
 • q l]اب _ مدیریت 15 و 16 دی ماه 1394 ...
 • Adler, Paul. S & Seok-woo kwon (2002); "Social capital: Prospects ...
 • Alexi danchev, (2006), social capital and sustainable behavior of the ...
 • Bolino, Mark C, William H.Turnley & James M.Blood good (2002); ...
 • Coleman, J.(1988), ); "Social capital in the creation of human ...
 • Coleman, J.S. (1998); "Foundations of Social Theory", Cambridge, Harvard University ...
 • Landy, R, Amara & N, Amari(2002): "does social capital determine ...
 • Leana, Carrie R & Harry J. Van Buren (1999); _ ...
 • _ Maastricht School of Management, Preliminary research proposal outline form, ...
 • 6 Jan., 2016 _ conferee center, Tehran ...
 • Nahapiet, J., ; Ghoshal , S.(1998) "Social capital , intellectual ...
 • Putnam, R.D. (1995); "Bowling alone: America declining social capital; Journal ...
 • Putnam, Robert D. (ED) (2002); "Democracies in flux, the evolution ...
 • Sautter, E. T. & Leisen, B., (1999), Managing stakeholders: A ...
 • Sibert, S, E, kruemer(2002) : a social capital theory of ...
 • Stewart-Wees _ M. and Richardson, C. (1998); "Social capital stories: ...
 • Stone, W. (2001); "Measuring social capital, toward a theoretically informed ...
 • Tymon, W.G and Stumpf, S.A. (2003); "Social capital in the ...
 • Vilanava & Josa (2003); :Social capital as a Managerial Phenomenon: ...
 • Wall, E., Gabrielf F. and Franc S. (1998), "Getting the ...
 • Wallis Joe and Killerby Paul, (2004), Social economics and social ...
 • 6 Jan., 2016 _ conferee center, Tehran ...
 • نمایش کامل مراجع