اکتشاف شکستگی های مدفون آبدار با روش مقاومت ویژه آرایه مربعی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,915

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_073

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

روش مقاومت ویژه یکی از پرکاربرد ترین روش های ژئوفیزیکی برای اکتشاف منابع آب زیر زمینی و مسائل مهندسی است. در این روش برای اندازه گیری مقاومت ویژه زمین غالبًا از آرایه های خطی الکترودی استفاده می شود. آرایه مربعی یکی از آرایه های غیر خطی است که علی رغم قابلیت های فراوان کمتر در کارهای عملی استفاده می شود. در این مقاله هدف اصلی بر این است تا با ارائه داده های اندازه گیری شده، توانمندی های این روش مقاومت ویژه برای کشف شکستگی ها مدفون حاوی آب مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج بررسی های صورت گرفته در طول دو پروفیل منطقه ای در اطراف شاهرود نشان می دهد که دو زون شکسته آبدار در سنگهای آهکی واقع در زیر رسوبات ممکن است وجود داشته باشند که محل یکی از آنها منطبق با محل حفر تقریبی چاه آبی درهمین منطقه است.

نویسندگان

علی مرادزاده

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرامرز دولتی ارده جانی

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

روح اله علیپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدکاظم حفیظی

دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران