بررسی زمان، مکان و انرژی تخریبی سونامی با مثالی از سواحل مکران ایران

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,201

نسخه کامل مقاله در کنفرانس ارائه نشده است و در دسترس نیست.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_070

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

سونامی اغلب در اثر رویداد زلزله ها ی بزرگ در محیط دریایی به وجود می آید؛ ولی عوامل دیگری نظیر: رانش زمین، آتشفشان های زیر دریایی ، برخورد شهاب سنگ های بزرگ با سطح آب دریاها و نیز انفجارات هسته ای زیر دریایی با درصد کمتری می توانند در به وجود آوردن سونامی نقش داشته باشند . سونامی در دو گستره ی محلی و منطقه ای توسعه می یابد . از عوامل مؤثر در انرژی سونامی به بزرگا و عمق زمین لرزه، عمق آب محل تول ید آن، مقدار جابه جا یی عمودی کف اقیانوس و نیز سرعت حرکت سونامی می توان اشاره نمود . یکی از دلایل عمده انرژ ی مخرب سونامی در سواحل ، کاهش بسیار اندک انرژ ی آن در طول مسیر حرکتش می باشد. در نتیجه، برآورد سطح طغیان حوزه ها ی ساحلی در اثر امواج سونامی، برا ی کاهش خطرات آن لازم و ضروری است . پیشرفتهای زیادی جهت استفاده از نظریه آب کم عمق یک بعدی غیر خطی در محاسبه خیزش آب صورت گرفته ا ست. با در نظر گرفتن موارد فوق و برخوردار ی از داده های مؤثر در انتشار زمانی و مکانی سونامی در سواحل مکران ایران، مسیر و زمان حرکت سونامی فرضی در محل رویداد سونامی ١٩٤٥ مکران بررسی و ارائه گردیده است . بر اساس مدل بندی انجام یافته در این مقاله زمان سیر سونامی ( با فرض محل وقوع آن در محل سونامی ١٩٤٥ ) به سواحل ایران، پاکستان و عمان کمتر از ٣٠ دقیقه خواهد بود.

نویسندگان

محمد مختاری

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فاطمه شریفی بروجردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مجید شاه پسندزاده

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله