استفاده از پارامترهای پلاریزاسیون القایی طیفی (SIP) در کنار پارامترهای مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی برای تفسیر شبه مقاطع حاصل از براشتهای دو بعدی.

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,913

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_058

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

جهت اکتشاف مواد معدنی فلزی بخصوص از نوع پراکنده ١ در یک ناحیه، استفاده از روشهای پلاریزاسیون القایی (IP) به همراه مقاوم ت ویژه امری عادی و ضروری است که در نتیجه مناطق احتمالی دارای کانه فلزی مشخص می گردد .اما از آنجا که روش پلاریزاسیون القایی از تشخیص نوع کانی های فلزی و غیر فلزی پلاریزه شونده عاجز است این کار را به راحتی می توان با پلاریزاسیون القایی طیفی SIP انجام داد، چرا که پارامترهای طیفی پلاریزاسیون القایی ، نمایانگر مشخصه های چشمه های IP هستند و با پردازش پارامترهای پلاریزاسیو ن القایی طیفی ، می توان نقشه های ویژه ای فراهم نمود که ما را در تفکیک تیپهای کان یسازی کمک کند.

نویسندگان

مهدی رحمانی جوینانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

ابوالقاسم کامکار روحانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

علی مرادزاده

دانشگاه صنعتی شاهرود