خصوصیات زلزله اصلی و پس لرزه های زمین لرزه 4 اسفند ما 1383 داهوئیه زرند کرمان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,564

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_055

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

The Feb. ٢٣،٢٠٠٥ earthquake of Mw ٦,٤ shook west of Zarand in the southeast of Iran .This earthquake killed ٦١٢ persons and destroyed ٦٠ around villages . Field investigation and aftershocks distribution suggest a W-E faulting with northward dip,١١٠(cm)vertical dislocation , ٢٠‐٤٠(cm) right lateral strike-slip motion , ٨(km) surface and about ٨(Km) blind rupture. Enormous aftershocks were recorded by ٥ Stations of Geophysics Institute temporary network and about ٤٠٠ common aftershocks between them with ٤,٤ for strongest one which was separated is processed with other data's, like global and national telemetry network data's and GSI field investigation.

نویسندگان

محید نعمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه ت

محمدرضا قیطانچی

دانشیار شاغل در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مرتضی طالبان

استادیار شاغل در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور