تعیین و بررسی پالس سوگیرش رکوردهای حوزه نزدیک زمینلرزه 1383 بلده-کجور

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,150

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_030

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

دو ویژگی اساسی رکوردهای حوزه نزدیک وجود پالس جهت یافتگی و نیز پدیده fling step بر روی مولفه های عمود و موازی با امتدا گسل مسبب می باشد. ÷الس جهت یافتگی به صورت یک بیشینه دامنه در پریودهای متوسط تا بالا بر ری طیف پاسخ حرکت زمین ظاره شده و از اینرو لحاظ کردن آن در طیفهای ارائه شده در آیین نامه های ساختمانی کاملا ضروری می باشد. ثبت دهده های حوزه نزدیک زمینلرزه های اخیر ایران امکان تعیین و بررسی پالس جهت یافتگی و fling step را فراهم موده است. در این مقاله پالس چهت یافتگی رکوردهای حوزه نزدیک ثبت شده در حلال تکان اصلی زمینلرزه هشتم خرداد 1383 بلده-کجور بررسی و با مقادیر بدست آمده از روابط تجربی موجود مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که مقادیر بدست آمده از روابط تجربی کمتراز مقادیر مشاهده شده بوده و از اینرو بازنگری این روابط و یا در صورت امکان ارائه روابط مشابه بر اساس داده های حوزه نزدیک زمینلرزه های ایران برای لحاظ کردن اثرات حوزه نزدیک بر روی طیف های پ=اسخ توصیه می گردد.

نویسندگان

فریدون سینائیان

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

هادی قاسمی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله