محاسبه TEC با استفاده از مشاهدات کد و فاز موج حامل گیرنده تک فرکانسه برای منطقه اصفهان

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 81
سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,074

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO81_38

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1384

چکیده مقاله:

یکى از منابع عمده خطا در تعیین موقعیت با استفاده از GPS تاخیر یونسفرى است که به فرکانس موج ارسالى بستگى داشته و در نتیجه با استفاده از گیرنده هاى دو فرکانسه میتوان تاثیر آنرا حذف کرد. براى استفاده گیرنده هاى تک فرکانسه، ضرایبى در پیام ناوبرى ماهواره در نظر گرفته شده است. این ضرایب روزانه تغییر کرده و با استفاده از روابطى، خط ا ى یونسفر را ارائه میکنند. به دلیل غیر قابل پیش بینى بودن تغییرات یونسفر، انتظار میرود که مدل یونسفرى بر اساس این ضرایب، حداکثر ٥٠ % خطا را حذف کند. از طرف دیگر ممکن است همه گیرنده ها امکان دریافت و آشکارسازى این ضرایب را نداشته باشند. یکى دیگر از منابعى که اطلاعاتى در مورد خطاى یونسفر ارائه میدهد IGS موسسات وابسته) است که ) TEC را با استفاده از مشاهدات انجام شده در ایستگاههاى مربوطه محاسبه نموده و با یک فاصله زمانى ٣ تا ٧ روزه به صورت فرمت IONEX در اختیار استفاده کنندگان قرار میدهد. این اطلاعات علاوه بر این تاخیر زمانى ممکن است براى همه مناطق داراى دقت کافى نباشد. براى رفع این مشکلات و محاسبه و ارائه تاخیر یونسفرى با استفاده از گیرنده تک فرکانسه، روش و الگوریتمى مورد استفاده قرارگرفته که براساس مشاهدات کد وفاز موج حامل میباشد. با استفاده از مشاهدات گیرنده تک فرکانسه دوازده کاناله System500 در ایستگاه GPS دانشگاه اصفهان، روش فوق مورد بررسى قرار گرفته و نتایج حاصله با نتایج ارائه شده توسطIGS و محاسبه شده بر اساس ضرایب موجود در پیام ناوبرى مقایسه شده است.

نویسندگان

شیرین بیرانوند

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان

وهاب نفیسی

کارشناس ارشد ژئودزی و عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه