تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی حل مسأله دیویی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 723

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSR-2-8_007

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1395

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر درصدد ارزیابی محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مبنای دیدگاه حل مساله دیویی است. ملاک تحلیل محتوا، مراحل حل مساله از دیدگاه دیویی و مهارت های ضروری آن است. تحلیل رویکرد عمومی کتاب به حل مساله با استفاده از تکنیک ویلیام رومی و مطالعه رویکرد کتاب به مراحل و مهارت های ضروری حل مساله مطابق دیدگاه دیویی، به وسیله دو چک لیست مراحل حل مساله و مهارت های ضروری حل مساله با پایایی 87/5 درصد انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کتاب نسبت به حل مساله، مراحل و مهارت های آن کم توجهی شده است، در سازمان دهی محتوا، تنها 3 درس از 11 درس کتاب چارچوب ارائه محتوا، و فعالیت های آن با مراحل حل مساله انطباق دارد. لذا زمینه ساز تدریس به شیوه حل مساله نیست. مهارت های ضروری حل مساله نیز که در 10 مولفه مهارت های مشاهده، طبقه بندی، اندازه گیری، کاربرد ابزار، جمع آوری اطلاعات، فرضیه سازی و پیش بینی، تفسیر یافته ها و نتیجه گیری، تشخیص متغیر ها، برقراری ارتباط، ارزیابی و طراحی تحقیق طبقه بندی شده، موردکم توجهی است و به طور یکنواخت نیز به کار گرفته نشده اند و تفاوت آنها طیفی از 0تا 37 فراوانی را شامل می شود. بیشترین توجه به مهارت تفسیر، استنباط و نتیجه گیری و کمترین توجه نسبت به مهارت های تشخیص متغیرها و ارزیابی است. سایر مهارت ها نیز با فراوانی نامتوازن و نامتعادل میان این دو حیطه پراکنده هستند

کلیدواژه ها:

حل مساله ، تحلیل محتوا ، کتاب درسی علوم تجربی ، جان دیویی

نویسندگان

یونس امیرمحمدی

کارشناس ارشد

شهین ایروانی

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا شرفی

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران