تغییرات غلظت عناصر کم مصرف در ریشه گونه های مختلف مرکبات در تنش شوری

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 505

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FANP-5-1_003

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1395

چکیده مقاله:

تأثیر چهار سطح کلرید سدیم بر غلظت عناصر کم مصرف در ریشه دانهالهای پنج گونه مرکبات شامل بکرایی (Citrus riteculata×C. limetta)، و لکامریانا (C. volkameriana)، نارنج (C. aurantium) لیموشیرین (C. limetta) و لیموآب (C. aurantifolia) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. دانهال های یکساله گونه های مورد بررسی در گلدان های حاوی خاک آهکی (pH=8/2) کشت شد و آبیاری آنها با آب حاوی غلظت های صفر، 20، 40 و 60 میلی مول در لیتر کلرید سدیم صورت گرفت. پس از انقضای مدت آزمایش، غلظت عناصر کم مصرف شامل آهن، روی، منگنز، مس و کلر و بر در ریشه اندازه گیری شد. در تیمار شاهد، بین گونه های مورد آزمایش از نظر غلظت عناصر کم مصرف اختلاف معنی دار وجود داشت. در اثر شوری، غلظت آهن در ریشه همه گونه ها به جز لیمو آب و نارنج کاهش و غلظت روی در ریشه همه گونه ها به جز بکرایی افزایش یافت. همچنین غلظت منگنز در ریشه همه گونه ها افزایش و غلظت مس تنها در ریشه بکرایی کاهش یافت. شوری، غلظت کلر را در ریشه همه گونه ها افزایش و منجر به کاهش غلظت بر در ریشه همه گونه ها به جز بکرایی شد ولکامریانا و بکرایی از توان خوبی در انباشت کلر در ریشه برخوردار بودند.

نویسندگان

عبدالحسین ابوطالبی

استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم- نویسنده مسئول

حامد حسن زاده

کارشناس ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

محمدصادق عربزادگان

مربی آموزش گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم