بکار گیری شبکه های عصبی در پیش بینی مشخصات خاک با در دست داشتن اطلاعات گمانه های مجاور

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,024

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICELC01_46

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1384

چکیده مقاله:

زمین شناسی خاک یک سایت، نقش مهمی در تخمین مقادیر ژئوتکنیکی آن منطقه را دارد . بدین منظور، نیاز به کاوشهای محلی و حفره گمانه متعدد می باشد . با استفاده از گمانه، اطلاعات مختلفی درباره خاک وخواص ژئو تکنیکی در ناحیه بین گمانه ها بطور کامل مشخص نمی گردد و بدست آوردن آن یک عمل مشکل با قابلیت اعتماد محدود می باشد. از طرفی، افزایش تعداد گمانه ها نیز از نظر اقتصادی هزینه بر است. روشهای موجود در آنالیز و پیش بینی داده های ژئوتکنیکی بدست آمده از کاوشهای محلی، عموماً بر پایه تکنیک های آماری و استدلالهای هندسی استوار هشتند که در آنها برای توز یع فضائی پارامترهای مورد نظر، بعضی توابع فاصله وجود دارد و اثر زمین شناسی در نظر گرفته نمی شود .در این مقاله، با استفاده از شبکه عصبی، برای بدست آوردن اطلاعات تقریباً کاملی از شرایط تحت الارضی منطقه با استناد واستفاده از اطلاعات موجود، به پیش بینی پارامت رهای ژئوتکنیکی و دورن یابی گمانه ها پرداخته خواهد شد . در مدل ارائه شده در این مقاله، با استفاده از شبکه عصبی چند لایه پیش خور استفاده می شود تا با آموزش شبکه بوسیله داده های بدست آمده از گمانه های موجو در یک منطقه توزیع فضائی لایه های خاک و پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نظر آن منطقه بدست آورده شود . مدل شبکه عصبی نیازمند اطلاعاتی در زمینه مختصات و تراز سطح زمین نقاط مختلف بعنوان ورودی است . با آموزش شبکه بدست آمده مورد آزمون قرار می گیرد . از مزایای بارز این شکه عصبی، توانائی آن در پیدا کردن روابطی از بین داده های ارائه شده در آموزش، بدون ساختن مدلهای ریاضی پیچیده و ضرایب و روابط متغیراهای فضائی مختلف در نقاط گوناگون در نظر گرفته نمی شود و تنها با دادن اطلاعات کافی و آموزش مورد نیاز، شبکهمی تواند رابطه بین ورودی ها خروجی ها را بیاید و و برای نقاط دیگر استفاده کند. با شناخت کامل از وضعیت تحت الارضی و پارامترهای کنترل کنندة ژئوتکنیکی خاک منطقه مورد نظر، می توان عملیات مناسب جهت اجرای پروژه های ژئو تکنیکی را طرح ریزی کرد.

نویسندگان

امین غفوری پور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

محمد رضا عسگری

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک