بررسی عوامل لغزشی در شهر گرمی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ATTITTDE01_506

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

مطالعه علمی و جامع فرایند های دامنه ای به ویژه زمین لغزش، از مهمترین موضوعات ژئومورفولوژیکی در جهان است.آ بوهوای منطقه (مغان) گرمی به علت تداخل آب وهوای مختلف که از سمت غرب تحت تاثیر آب وهوای مدیترانه ای (بادهایغربی) واز سمت شرق تحت تاثیر آب وهوای خزری (خزر یلی) می باشد متغیر ومتنوع است .متوسط بارندگی سالانه منطقه حدود327/3 میلمتراست بارندگی منطقه ازشرق به غرب متفاوت است.یعنی ازشرق به غرب ازشدت بارندگی کاسته می شود به طورکلی می توان این منطقه را جزء مناطق نیمه خشک محسوب نمود.پس میتوان گفت که شهر گرمی در زون اقلیمی کوهستانیقرار دارد متوسط بارندگی سالانه ی آن حدود 327/3 میلیمتر می باشد. این لغزش درحوضه آبخیز گرمی چای در قسمت مرکز شهرگرمی که مربوط به دوره پالئوژن است دیده شده و مهم ترین عامل به وجود آورند ه لغزش لیتولوژی می باشد. این لغزشدر دوره کواترنری عهد حاضربوجود آمده و خسارت های زیادی را درمناطق مسکونی ایجاد نموده است. این عامل ممکن استبه علت ناپایداری شیب منطقه و پتانسیل لغزش زیاد حرکت دامنه ای، دوباره تجدید گردد. در اثر بارندگی های شدید در مهرماه 1374 در حوضه آبخیز گرمی چای واقع در شهر ستان گرمی، لغزش وسیعی در این حوضه رخ داد وموجب تخریب حدود250 واحد مسکونی در محله کتول آباد گردید و بخش وسیعی از شهر گرمی نیز درگیر زمین لغزش دیگری معرف به زمینلغزش پشت بیمارستان است که وسعتی در حدود 120 هکتار داشته و همچنان فعال است. جهت انجام کار از داده های یکایستگاه سنوپتیکی ویک ایستگاه باران سنجی و داده های یک ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است. تهیه نقشه های هایمورد نیاز با استفاده از نرم افزار Arc View و GIS صورت گرفته است شناخت عوامل موثر در لغزش و ارائه روشهای مناسب جهت تثبیت و رسیدن به نتایج مطلوب جهت جلوگیری از خسارت های مالی و جانی اهمیت زیادی دارد.

نویسندگان

فریبا اسفندیاری

دانشیار و دکترای ژئومورفولوژی،عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

توحید موسی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئو مورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی