تدوین استراتژی توسعه پایدارگردشگری ورزشی به روش آنالیز SWOT نمونه موردمطالعه استان اردبیل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ATTITTDE01_306

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

دراین مقاله سعی براین است که بابررسی با انجام مطالعات وتحلیل نقاط قوت ، وضعف ها وشناسائی وتحلیل تهدیداتوفرصت های پیش روی گردشگری ورزشی دراستان اردبیل به تبیین استراتژی های لازم پرداخته شود . هدف این مطالعهبررسی مزیت ها ومحدودیت های توسعه گردشگری شهرتوریستی وانتخاب استراتژی مناسب درجهت توسعه وتدوینراهبردهای مناسب باتوانائی هاوقابلیت های منطقه میباشد .لذااین پژوهش براساس مدل ، تحلیل استراتژیک سوات SWOTمی باشد نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده وازنظرروش کتابخانه ای وپیمایشی مبتنی برپرسشنامه می باشد که به بررسی یافتههای مطالعات کتابخانه ای ونتایج یک بررسی میدانی ازطریق توزیع پرسشنامه بین کارشناسان حوزه گردشگری وورزشکارانپرداخته است .جامعه اماری کل ورزشکاران استان اردبیل میباشد برای تعیین حجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده شده استکه حجم نمونه اماری برابربا 381 نفرمیباشد . پس ازمشاوره باکارشناسان امرگردشگری وورزشکاران استان اردبیل وطرح فهرستمقدماتی ، فهرست نهائی swot استخراج وبدین ترتیب پرسشنامه درچهاربعد قوت ، ضعف ، فرصت ،تهدید تهیه ودراختیارپرسشگران قرارگرفت . نتایج تحقیق حاکی ازآن است که درنقاط قوت گردشگری ورزشی استان اردبیل مولفهشرایط اقلیمی مناسب درفصل تابستان وزمستان جهت برگزاری اردوهای ورزشی وجودمناطق کوهستانی مستعدجهتبرگزاری اردوهای کوهنوردی با ازبالاترین اهمیت و نبودزیرساخت های استانداردورزشی وعدم وجودتمایل دربخش خصوصیجهت سرمایه گذاری درورزش استان ، ازمهمترین نقاط ضعف منطقه درتوسعه گردشگری ورزشی میباشد . دربخش فرصت ها، مستعد بودن منطقه ازنظرجاذبه های گردشگری طبیعی ، پائین بودن هزینه خدمات واقامتی ، نزدیکی به کوه سبلان وپیستاسکی آلوارس ، به عنوان مهمترین فرصت به شمارمیرود . همچنین نتایج حاصل نشان میدهد که سردی هوادرفصول مختلفسال ، نبوددیدگاه وتفکرحمایتی درصنایع مادرازورزش استان ، وعدم وجود فعالیت های بین بخشی سازمانهای مرتبط باگردشگری ورزشی ، ازمهمترین تهدیدات پیش روی توسعه گردشگری ورزشی استان به شمارمیرود . نتایج حاکی ازان استاستراتژی های )so که گردشگری ورزشی استان اردبیل ازلحاظ موقعیت استراتژیک درماتریس داخلی وخارجی درمنطقهتهاجمی ) قراردارد. که بااستفاده ازروش تحلیل ماتریس 10swot استراتژی مهم وموثردرتوسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل شناسائی وتدوین گردیدند .

نویسندگان

ناصر ناطق درآبادی

کارشناس ارشد مدیریت شهری

حمید لطف الهیان

دانشجوی دکتری مهندسی شهرسازی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -ابراهیم زاده، عیسی وآقاسیزاده، عبدالله (1388)، تحلیل عوامل موثربرگردشگری درناحیه ...
 • -ادبی، فیروزجاه، 1385، بررسی عوامل موثربرگردشگری ورزشی کشور باتاکیدبرجاذبه های ...
 • پارسی پوروقاسمی، 1384، گردشگری ورزشی _ مجموعه مقالات دومین کنفرانس ...
 • پارسائیان، علی، اعرابی ؛ محمد _ 1382، جهانگردی درچشم اندازی ...
 • ضرابی، اصغروهمکاران، (1390)، برنامه ریزی گردشگری با استفاده ازمدل SWOT ...
 • گلکار، کوروش، (1384) _ مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوات برای ...
 • - شریف شهیدی، محمدف 1388 . بررسی تاثیرات توریسم دربرنامه ...
 • - حمیدی، مهرزاد وهمکاران، تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور(ایران)، پژوهشنامه ...
 • محرم زاده، مهرداد، امیرقیامی راد 1380، گردشگری ورزشی درایران، انتشارات ...
 • ورزش ، شهر و توریسم [مقاله کنفرانسی]
 • معین فرد، محمدرضا، (1387) _ وضعیت صنعت گردشگری ورزشی وارائه ...
 • مطالعات تفضیلی واسنادپشتیبان برنامه ریزی راهبردی کمیته ملی المپیک جمهوری ...
 • نمایش کامل مراجع