طبقه بندی حساسیت ذاتی واحدهای سنگ و خاک به فرسایش (ایران مرکزی- حوزه کویرهای درانجیر و ساغند)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,123

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_109

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

ویژگیهای ذاتی واحدهای سنگ شناسی عموما تابع ترکیب کانی شناسی و بافت است که عمده عوامل مؤثر و تعیین کننده در پتانسیل هوازدگی و فرسایش پذیری سازندها می باشند . بررسی حساسیت واحدهای سنگ و خاک به فرسایش در این حوزه بر مبناء ویژگیهای ذاتی سنگ بک ر انجام گرفته است . برای این منظور ضمن بررسی ریخت شناسی، زمین شناسی -چینه شناسی و ویژگیهای مقاومتی واحدهای سنگ و خاک در حوزه درانجیر و ساغند در ایران مرکزی استعداد فرسایش پذیری حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . کل واحدهای سنگ و خاک حوزه در ده رده مقاومتی و حساسیت به فرسایش قرار می گیرند . با توجه به شاخص درصد فراوانی نسبی ردهای مختلف در این حوزه میتوان حوزه کویرهای درانجیر و ساغند را یک حوزه نسبتا متعادل دانست بطوریکه واحدهای فرسایش پذیر و رسوب زا با رده متوسط به پائین نسبت به واحدهای مقاوم با پتانسیل فرس ایش پذیری کم واقع در رده های متوسط به بالا دارای پراکنش سطحی نزدیک به هم میباشند

کلیدواژه ها:

فرسایش پذیری- ویژگیهای ذاتی - ایران مرکزی- حوزه درانجیر و ساغند

نویسندگان

محسن شریعت جعفری

عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

جعفر غیومیان

دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت حاک و آبخیزداری