بازاریابی صنعتی پایدار بر اساس اصول توسعه پایدار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 817

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT01_452

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

در ادبیات، بازاریابی صنعتی از بسیاری دیدگاه ها مطرح شده، اما از این دید که طرح ها در دراز مدت پایدار باشند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله، در کنار توجه روز افزون به توسعه پایدار، نیاز به الگوئی برای بررسی آن را ایجاد کرده است. در این پژوهش به منظور اطمینان از پایداری بازاریابی صنعتی، ابتدا بوسیله متدولوژی سیستم های نرم، مدل بازاریابی صنعتی در قالب یک مدلی ذهنی، منسجم گردید. این مدل دارای دو فعالیت پایش و کنترل است که بواسطه آن ها، و در قالب یک متدولوژی، تطابق طرح های بازاریابی صنعتی با اصول پایداری، بررسی و تعیین می گردد. در تعیین این تطابق، دو روش کارت امتیازی متوازن و متدولوژی سیستم های نرم پیشنهاد و بررسی شد و درنهایت، متدولوژی سیستم های نرم برگزیده شده است. در نهایت، اعتبار متدولوژی پیشنهادی، با تحلیل یک مطالعه موردی، ارزیابی شده است.

کلیدواژه ها:

بازاریابی صنعتی پایدار ، متدولوژی سیستم های نرم ، سیستم های فعالیت انسانی ، اصول توسعه پایدار

نویسندگان

علی شهابی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران

یوسف ربانی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه هرمزگان