ارزیابی مسیر تونل انتقال آب بهش آباد با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,513

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_106

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

هدف از احداث تونل بهشت آباد انتقال آب از سرشاخه های حوضه رودخانه کارون در محل تلاقی رودخانه بهشت آباد با رودخانه کوهرنگ به حوضه زاینده رود جهت رفع کمبود آب در بخشهای مختلف از جمله شرب، صنعت و کشاورزی می باشد. این تونل با طول حدود 67 کیلومتر از دو پهنه مهم زمین ساختی ایران عبور می کند.بخش ورودی تونل در پهنه زمین ساختی زاگرس چین خورده-رانده شده و خروجی در پهنه زمین ساختی سنندج-سیرجان قرار دارد که در واقع بخش عمده تونل از این پهنه زمین ساختی عبور می کند. واحدهای سنگ-چینه ای شناخته شده در پهنه سنندج-سیرجان دارای تنوع سنگ شناسی بیشتری نسبت به پهنه زاگرس چین خورده-رانده شده بوده و واحدهای سنگی ژوراسیک تا عهد حاضر را در برمیگیرد. واحدهای سنگ چینه ای پهنه زاگرس چین خورده-رانده شده شامل سنگهای رسوبی دریایی کرتاسه پسین تا رسوبات هممان با کوهزایی می باشد. در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه عکسهای هوایی منطقه در مقیاس 1/44000 و داده های رقومی ماهواره ای TM به مطالعه شکستگی های عمده موجود در مسیر تونل پرداخته و با تمرکز مطالعات بر روی 20 کیلومتر پایانی مسیرتونل؛ تعداد زیادی از گسلهاو شکستگی ها برای اولین بار مورد شناسایی قرار گرفته اند و با انجام مطالعات صحرایی نتایج بدست آمده کنترل و تایید گردیده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

اکبر قاضی فرد

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

همایون صفائی

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

بابک ابراهیمی

کارشناسی ارشد سازمان آب منطقه ای اصفهان