ارزیابی سه مدل آماری به منظور تخمین توزیع مکانی عناصر سنگین فلزی قابل دسترس در خاکهای سطحی در تالاب بین المللی شادگان، خوزستان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,774

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_081

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

پیچیدگی و تغییرات وسیع داده های زیست محیطی مثل داده های خاکشناسی استفاده از مدلهای آماری سنتی را برای موقعیتهای جغرافیایی و سیع محدود نموده است. روشهای آماری مختلفی برای توزیع فضایی داده های مشاهداتی در محیط زیست از قبیل مدل تایسن، مدل نقطه های نردیک، موویتگ اوریج، کریجینگ و تین پلات اسموستینگ اسپلین استفاده می شود. اما از بین این مدلها مدلهای درون یابی زمین آماری به نظر میرسد که برای ارزیابی داده های زیست محیطی مناسب تر باشند. بنابراین هدف کار حاضر ارزیابی سه مدل مدلهای زمین آماری و انتخاب مدل مناسب به منظور تعیین توزیع تغییرات مکانی عناصر سنگین فلزی قابل دسترس برای خاکهای سطحی تالاب بین المللی شادگان در خوزستان بود. از خاک های سطحی تالاب در دو عمق 5-0 و 15-10 سانتی متری خاک سطحی و در بیش از 80 نقطه مورد نمونه برداری انجام گرفت.

کلیدواژه ها:

زمین آمار ، عناصر فلزی قابل دسترس ، تالاب شادگان ، استان خوزستان ، نقشه های دیجیتالی فلزات سنگین

نویسندگان

امیرحسین چرخابی

استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

محمدحسین مهدیان

استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مجید تنها

مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری

مهناز لامعی

مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری