عوامل جدیدپیش گویی کننده خطر (پیش آگهی) برای گانگرن فورنیه؛ تجربه 10 ساله

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 886

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-3-2_001

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

چکیده مقاله:

مقدمه:ما دراین مطالعه عوامل خطرو پیش گویی کننده گانگرن فورنیه را مورد بررسی وارزیابی قرارداده ایم. موادوروش ها: دراین تحقیق علایم بالینی،ارزیابی شاخص های آزمایشگاهی (آلبومین،کراتینین،اوره،سدیم،پتاسیم،کلسیم،گلوبول های سفید وهماتوکریت) وعوامل خطر احتمالی تعداد 71بیمارمراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قائم مشهد(1387- 1377) با تشخیص گانگرن فورنیه تحت بررسی قرار گرفته است. نتایج:میانگین سنی بیماران 17/0 ± 60/8 سال وفاصله زمانی بین شروع علایم تا مراجعه به مرکز درمانی 5/2 ± 6/8 روزگزارش شده است. منشاء عفونت دربیماران، 35% پوستی، 48% ادراری و17%رکتال بود. 16نفر ازبیماران فوت نموده وتفاوت معناداری بین میانگین درجه حرارت در زمان ورود،ضربان قلب وتعداد تنفس در دوگروه فوت شده و بهبود یافته مشاهده نشد. درمقایسه بین دوگروه تفاوت معناداری برای WBC، Na، K، Cr یافت نشد.اما در ارزیابی اوره،آلبومین،کلسیم وسطح درگیری عفونت این تفاوت ها معناداربود. نتیجه گیری: درمقایسه باشاخص شدت گانگرن فورنیه لائور،شاخص های درجه حرارت،ضربان قلب،تعداد تنفس،سطح سدیم و پتاسیم سرم،سطح کرانینین،هماتوکریت و WBC دارای ارزش پیش گویی کننده بین دو گروه بهبود یافته وفوت شده نبودند وفاصله زمانی شروع علایم تا مراجعه به پزشک وشروع درمان،سن بیماران،منشاء عفونت(پیش آگهی بد برای منشاء رکتال)، سطح درگیری عفونت، سطح آلبومین ،اوره ،کلسیم سرم وتعداد موارد دبریدمان به عنوان عوامل پیش گویی کننده مطرح می باشند.

نویسندگان

حسن احمدنیا

دانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان قائم- استاد ارولوژی

محمود مولائی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان قائم- رزیدنت ارولوژی