ضرورت برنامه ریزی علمی در شبکه توزیع برق کشور

سال انتشار: 1372
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,554

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPDC03_001

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1386

چکیده مقاله:

علیرغم آنکه در برنامه ریزی های صنعت برق بودجه های تخمیمی و عملکردهای مالی شاخه توزیع برق بیش از شاخه انتقال بوده است ولی هیچگاه در شبکه برق کشور گسترش شبکه های توزیع با استفاده از نرم افزارهای علمی و بر اساس برنامه های مدون انجم نشده است. در حالی که از حدود بیست و پنج سال پیش بتدریج برنامه ریزی شبکه های انتقال نیرو بر مبنای روشهای علمی آغاز گردیده و در حال حاضر نیز بیشتر شرکت های برق منطقه ای با هماهنگی دفتر طرح و برنامه حوزه ستادی اینگونه مطالعات را انجام داده و بر اساس اصول علمی شبکه های انتقال نیرو را توسعه می دهند. در رابطه با عدم انجام برنامه ریزی علمی در مورد شبکه های توزیع (33 و 20 و 0/4 کیلوولت) دلائل نتعددی وجود دارد که مهترین آنها ناشی از ماهیت این شبکه است بدین معنی که روش بهینه و صحیح توسعه شبکه توزیع به ناچار باید بر عدم تمرکز استوار باشد. در این مقاله وضعیت شبکه فشار قوی توزیع(20 و 33 کیلوولت) در مناطق مختلف کشور با یکدیگر مقایسه شده و مغایرت ها در عملکرد شرکت های توزیع برق مشخص گردیده است. وجود همین مغایرت ها در عملکرد شرکت ها از دو جهت ضرورت انجام این امر را مورد تاکید قرار می دهد. نخست آنکه لزوم تصمیم گیری سریع در تدراک و تهیه دستورالعملهاف نرم افزارها، سخت افزارها و انجام آموزش های لازم در جهت برنامه ریزی علمی و هماهنگ برای شبکه های توزیع برق در سراسر کشور (مشابه کشورهای پیشرفته) را مورد تاکید قاطع قرار می دهد. دوم اینکه آگاهی از حجم تاسیسات فوق توزیع برق در تعیین هزینه تمام شده برق نقش اساسی داشته و برای مشترکین و متقاضیان جدید به صورت یک ضرورت انکارناپذیر مطرح می باشد.

نویسندگان

مسعود حجت

معاونت امور برق وزارت نیرو

منوچهر حبیبی

معاونت امور برق وزارت نیرو

مسعود سرفراز

معاونت امور برق وزارت نیرو