بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه، هوش هیجانی و معنوی با رضایت زناشویی درزنان متقاضی طلاق و زنان غیر متقاضی طلاق

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 980

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASIBCONF01_728

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه، هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان غیر متقاضی طلاق شاغل در آموزش وپرورش شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره بود. جامعه آماری ما در این پژوهش کلیه زنان شاغل در آموزش پرورش شهرستان زنجان بود؛ و حجم نمونه نیز 80 نفر بود ) 40 نفر متقاضی طلاقو 40 نفر غیر متقاضی طلاق( که بهصورت نمونه در دسترس و داوطلبی از بین کارمندان زن شاغل در مدارس دولتی و غیردولتی و کلیه اماکن و ادارات مربوط به اداره آموزشوپرورش شهر زنجان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس زوجیاینریج، پرسشنامه هوش هیجانی بار -ان، پرسشنامه هوش معنوی و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ بود. نتایج تحلیل پیرسون نشان داد بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی در گروه زنان متقاضی طلاق و گروه زنان غیر متقاضی رابطه معنیداری وجود دارد. در گروه زنان متقاضی طلاق بین هوش معنوی و رضایت زناشویی همبستگی معناداری مشاهده نشدولی در گروه زنان غیر متقاضی طلاق بین هوش معنوی و رضایت زناشویی همبستگی معناداری با ضریب اطمینان 99 درصد مشاهده شد؛ همچنین همبستگی بین رضایت زناشویی و طرحواره ناسازگار در هر دو گروه معنادار نبود.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • فهیمی، ص؛ بیرامی، م؛ اکبری، آ و امیری، آ (1391). ...
 • گلدنبرگ و گلدنبرگ (1392). خانواده‌درمانی. نشر رون. تهران ...
 • عطاری، ی؛ عباسی سرچشمه، _ محرابی زاده، م (1386). بررسی ...
 • مهانیان خامنه، م؛ برجعلی، آ سلیمی زاده، م (1385). بررسی ...
 • وزیری، ش؛ لطفی کاشانی، ف حسینیان، س؛ غفاری، ب (1389). ...
 • سلیمانیان، ع؛ محمدی، آ (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و ...
 • سلیمانیان، علی‌اکبر (1373). بررسی تفکرات غیرمنطقی بر رضایت زناشویی، پایان‌نامه ...
 • شهولی، ک؛ رضایی فر، س (1390) بررسی علل ناسازگاری و ...
 • ریحانی، ط؛ عجم، م (1381) بررسی علل طلاق در شهر ...
 • نظری، علی‌محمد (1393). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی. تهران، نشر علم. ...
 • بخشایش، علیرضا (1393). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی ...
 • Bradbury. T.N. finchman, F.D. & Beach, S.R. (2000) research on ...
 • Baucom, D.H. Shoham, D.H. Mueser, K.T. Daiuto, A.D. & Sticklet, ...
 • Ellis A, Sijel JL, Yeejer RJ, Batia VJ, Gisp R. ...
 • Goleman, D (1998). Working with emotional intelligence. New York. ...
 • Lysyuk, L. G. (1998). The development of productive goal setting ...
 • Madanes C. Strategic family therapy.San Francisco: Jossey-Bass; 1981: 73-85. ...
 • Mahoney, A. Pargament, K.I. Tewell, T. Twank, A.B. Sccott, E. ...
 • Murensky, C. (2000). The relationship between emotional intelligence Personality: critical ...
 • Olson, D. H. Russel, C.S. & sprinkle, D.H. (1983). Circumplex ...
 • Stack, S. & Eshleman, J.R. (1998). Marital status and happiness. ...
 • Winch R. [Selected studies in marriage and the family]. New ...
 • Young J, Klosko J, Weishaar M. Schema therapy: A practitioner's ...
 • Young, M.E, Long, L, (1998). Couple Therapy, New York: Prentice-Hal. ...
 • Young, J. Norman, S& Thomas, J. (1995). Schema Questionnaire. Journal ...
 • Zhang, D, H؛ He, H. L. (2010). Personality traits and ...
 • نمایش کامل مراجع