بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر افزایش حافظه ی فعال کودکان دارای اختلال یادگیری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,341

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASIBCONF01_189

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بهر افهزا یش حافظه ی فعال کودکان دارای اختلا یادگیری می باشد روش: این پژوهش از نوع شب آزمایشی پیش ازمون پس ازمون با گروه کنترل می باشد بدین منظور 30 دانش آموز دارای اختلال یادگیری انتخاب و بصورت تصادفی دردوگروه 15نفره ازمایش و کنترل قرارگرفتند جهت اندازه گیری میزان حافظه ی فعال ازمودنی ها برای هردوگروه ازمایش و کنترل خرده ازمون حافظه ی ارقام مقیاس هوشی و کسلر و خرده ازمون حافظه ی فعال مقیاس هوش تهران استنفورد بینه به عنوان پیش ازمون و پس ازمون اجراگردید و گروه ازمایش به مدت 2 ماه هرهفته 2جلسه ی 45دقیقه ای بصورت انفراد بازیهای انتخاب شده را انجام دادند یافته ها به منظور کنترل اثرپیش ازمون برپس ازمون ازتحلیل کواریانس استفاده گردید نتایج حاکی ازآن بود که بین گروه ازمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد P<0/001 و گروه ازمایش درخرده ازمون حافظه ی ارقام وکسلر حافظه فعال غیرکلامی و کلامی و نمره ی کل حافظه فعال نمرات بیشتری ازگروه کنترل بدست آوردند

نویسندگان

اسماعیل شیخ محسنی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، آموزش و پرورش فارس،

خلیل صلاح

دانشجوی دکتری مهندسی نرمافزار، دانشگاهUTM مالزی

وحیده صلاح

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، آموزش و پرورش فارس

خاتون پورمودتاسماعیل

کارشناس مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • شهیم، س. (1385). مقیاس تجدیدنظر شده-ی هوشی وکسلر برای کودکان. ...
 • عابدی، ا.، آتش-پور، ح. و خدامی، ن. (1389). اثربخشی آموزش ...
 • عابدی، او آقابابایی، _ (1390). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر ...
 • کرمی نوری، (1383). روانشناسی حافظه و یادگیری: با رویکردی شناختی، ...
 • میرمهدی، ر.، علیزاده، ح. و سیف نراقی، م (1388). تاثیر ...
 • Alloway T.P., Gatherco, S.E., Willins. C. &amp; Adams, A.M. (2004). ...
 • Alloway, T.P., Gathercole, S.E., &amp; Pickering, S.J. (2006). Verbal and ...
 • Baddeley, A.D., &amp; Wilson, B.A., (2002). Prose Recall and Amnesia: ...
 • Baddeley, A.D., (2000). The Episodic Buffer: A New Component of ...
 • Bernard, C. (1994). Video Games and Children. ERIC DIGEST, ED365477. ...
 • Biederman J, Monuteaux MC, Doyle AE, et al. (2004). Impact ...
 • Boling, E. &amp; Lee, S. H. (1999). Screen design guideline ...
 • Dehn M. J. (2008). Working memory and academic learning. New ...
 • Escobar R, Soutullo CA, Hervas A, et al. (2005). Worse ...
 • Furst, A.J., &amp; Hitch, G., (2000). Separate Roles for Executive ...
 • Gathercole, S. E. (2008) Working memory in the classroom, Vol. ...
 • Gathercole, S. E., Lamont, E., Alloway, P. A. (2006) "working ...
 • Gathercole, S.E., (1998). The Development of Memory, Journal of Child ...
 • Gillispie, L. B. (2008). Effects of a 3-D videa game ...
 • Jeffries, S. &amp; Everatt, J. (2004). Working memory: itsrole in ...
 • Just, M.A., &amp; Carpenter, P.A. (1992). A capacity theory of ...
 • Kebritchi, M. (2007). The effect of modern math video games ...
 • Lyon, G.R., &amp;Krasnegor, N.A., (1996). Attention, Memory, and Executive Function; ...
 • Mahjoor S. (1386). [Psychology of play (Persian)]. Tenth edition, Shiraz, ...
 • Malekpour, M., Aghababaei, S., &amp; Abedi, A. (2012). Working memory ...
 • Miyake A, Shah P, editors.Modes of working memory: mechanisms of ...
 • Olesen PJ, Westerberg H, Klingberg T. (2004). Increased prefrontal and ...
 • Poldrack, R. A., Gabrieli, J. _ (2001). Characterizing the neural ...
 • Rapport MD, Scanlan SW, Denney CB. Attenti on-deficit/ hyperactivity disorder ...
 • Rosen, V. M. &amp; Engle R. (1 998).Working memory capacity ...
 • S emrud- Clikeman, M. (2005). Neurop sychological Aspects for Evaluating ...
 • Sorg, B. A., &amp;Whitney, P. (1992). The effect of trait ...
 • Swanson, H.L., &amp; Lee C.S. (2001). Mathematical Problem Solving and ...
 • Swanson, L.H., &amp;Jerman, O. (2007). The influence of working memory ...
 • Tronsky, L.N., (2005). Strategy Use, the Development of Automaticity, and ...
 • Willcutt E. G., Doyle A. E., Nigg J. T., Faraone ...
 • نمایش کامل مراجع