بررسی رابطه بین خودکارآمدی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 593

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TSCONF01_109

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف پیش بینی خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی 94 - 93 به اجرا در آمده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است آزمودنی ها شامل 100دانش آموز ) 50 دانش آموز دختر و 50 دانش آموز پسر( به روش تصادفی خوشهای با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران ونمره عملکرد تحصیلی بر اساس معدل سه سال گذشته دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج اندازه گیری میشود. دادههای استخراج شده از پرسشنامه با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند و در نهایت نتایج نشان داد که بین خوکارآمدی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طبق نتایج ترکیب خطی خودکارآمدی 1 / 26 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی میکنند

نویسندگان

سیدفرخ رضوی مطلق

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

محمد حسین پور

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

غلامحسین برکت

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • نقیب زاده، میرعبدالحسین (1377). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. ...
 • نقیب زاده، میرعبدالحسین (1387). نگاهی به نگرش‌های فلسفی در سده ...
 • سیف، علی اکبر (1379). روش‌های یادگیری و مطالعه. تهران: نشر ...
 • دیلینی، تیم (2004). نظریه‌های کلاسیک جامعه شناسی. ترجمه ترجمه بهرنگ ...
 • زیبا کلام، فاطمه (1378). سیر اندیشه فلسفی در غرب. تهران: ...
 • باقری، خسرو (1386). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم ...
 • زیبا کلام، فاطمه (1378). سیر اندیشه فلسفی در غرب. تهران: ...
 • Lay, C. H. (1986). "At last, my resecarch article OI1 ...
 • Bandura, A. (1982). The self-esteen in reciprocal determinis. Perspectives OI1 ...
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of thouglht and action: A ...
 • Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive _ through perceived self-efficy. ...
 • Bandura, A. (1989). _ changing societies. New York: Canbridge University ...
 • Bandura, A. (1991). Exploration of fortuitous dleterminants of life paths. ...
 • _ Bandura, A. (1995). Ioward a psychology of hunan asency. ...
 • Bandura, A. (2()05). Adolescent development fron _ agentic perspective. Perspectives ...
 • Bastardi, A., Shalir, E. (1998). _ pursuit and nisure of ...
 • Bastardi, A., Shalir, E. (1998). On the pursuit and nisuse ...
 • Panoura, A., plilippou, G. (2007). The developmental change of young ...
 • نمایش کامل مراجع