بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دو رقم سورگومدانه ای در کرج

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 657

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASECONF01_042

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

از آنجاییکه شناخت عوامل بهزراعی مؤثر میتواند گامی اساسی در افزایش عملکرد دانه باشد لذا به منظور بررسی اثرتراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانهای آزمایشی درسال 1388 در شمال غربی کرج اجرا گردید. در این آزمایش دو رقم (پیام وکیمیا) و چهار سطح ،تراکم 100؛ 150؛ 200و 250 هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و صفات عملکرد دانه در بوته، اجزای عملکرد (تعداد پانیکول در متر مربع، تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه)، عملکرد دانه در واحد سطح، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و عملکرد بیولوژیک اندازهگیری شدند. نتاج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر تمامی صفات به استثنای تعداد پانیکول در متر مربع اختلاف معنیداری دارند. بالاترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه وپروتئین در واحد سطح، درصد پروتئین، عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در پانیکول، در رقم کیمیا و بالاترین وزن هزار دانه در رقم پیام مشاهده شد. اثر تراکم بوته بر روی تعداد پانیکول در متر مربع، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در بوته، عملکرد دانه وپروتئین در واحد سطح وعملکرد بیولوژیکی معنیدار بود. با افزایش تراکم عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد بیولوژیک و تعداد پانیکول در متر مربع افزایش یافت

نویسندگان

قربان خدابین

کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ناصر لطیفی

استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سراله گالشی

استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آذری نصر آباد، ع، و رمضانی، ح. بررسی اثر تراکم ...
 • برادران، ر.، جوادی، ح. و موسوی، غ. ر. بررسی اثر ...
 • جاسمی، ش.، ع. سیادت، و ا. ح. هاشمی دزفولی. 1377. ...
 • جلالی، ا، وبحرانی، م. ج. ویژگی‌های کمی و کیفی عملکرد ...
 • جوادی.، ح. راشد محصل، م.ح، زمانی، غ.ر. نصرآباد، ع. و ...
 • جوانمرد، حمیدرضا.، مدرس، عباس. راعی، م.وکریمی، م. 1377. بررسی اثر ...
 • سرمدنیا، غ.، وکوچکی، ع. 1387. در ترجمه؛ فیزیولوژی گیاهان زراعی، ...
 • سلطانی، ا. 1386. کاربرد نرم‌افزار SASدر تجزیه‌های آماری. چاپ دوم. ...
 • شمس محمودآبادی.، ح.حیدری، ز. طباطبائی، ع. 1391. ارزیابی خصوصیت کمی ...
 • فراهانی، ا، نادری، م.ر. خدابنده، ن، طهماسبی، ح، وجعفری بنیاد، ...
 • مختارزاده، ع. ه. 1379. بررسی اثر تراکم و نحوه کاشت ...
 • ناصر علوی، م، وشمس‌الدین سعید، م. 1387. اثر جهت و ...
 • بررسی سه عامل تاریخ اشت، تراکم و رقم در سورگوم های دانه ای اصلاح شده در کشور [مقاله کنفرانسی]
 • Baenziger.P.S., and. Glover, D. B. 1980.Effect of reducing plant population ...
 • Berenguer, M. J., and Faci, J. M. 2001. Sorghum yield ...
 • Eastin, J. D. 1980. Sorghum development and yield. In s. ...
 • Fisher, K. S., and Wilson, G. L. 1975.Studies of grain ...
 • Goldsworthy, P. R., and Taylor, R. S. 1970.The growth and ...
 • Hegde, B. R., Major, D. J., Wilson, D.B., and Krogman, ...
 • House, L. R. 1979. Aguide to sorghum breeding. International Crops ...
 • Khaitir, Y. O., and Vanderlip, R. L. 1992.Grain sorghum and ...
 • Lothorp, J. E., Atkins, R. E., and Smith, O. 1985. ...
 • Modali, H. 2004. Dry matter accumulation by the start of ...
 • Quinby, J. R., Hesketh, J. D., and Voig, R. L. ...
 • Stickler, F. C., and Pauli, A. W. 1961. Influence of ...
 • Unger, P. W. 1991. Ontogeny and water use of No-tillage ...
 • نمایش کامل مراجع