بررسی اثر تعداد لایههای ژئوگرید در ماسه شل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCEAEM02_186

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

پارامترهای بررسی شده در این تحلیل تعداد لایههای مسلحسازی شده است که با افزایش تعداد لایههای ژئوگرید ظرفیت باربری پی در حالت استاتیکی افزایش ولی باعث کاهش درصد نشست قائم پی ناشی از بارگذاری دینامیکی میشوبه منظور بررسی اثر تعداد لایههای ژئوگرید بر تغییرشکلها، مدلسازی انجام گرفته دارای یک تا 4 لایه ژئوگرید از نوع B میباشد. خاک = مورد استفاده در این قسمت ماسه شل میباشد که پی بتنی به عرض 1= B روی آن احداث گردیده است. با افزایش تعداد لایههای ژئوگرید ظرفیت باربری پی در حالت استاتیکی افزایش مییابد. این افزایش ظرفیت باربری خاک به دلیل این است که با افزایش لایههای مسلحسازی عمق بیشتری از خاک درگیر تغییرشکلها شده، در نتیجه بار بیشتری تحمل میشود

کلیدواژه ها:

لایه های مسلح سازی نشست قائم ژئوگرید ماسه شل پی بتنی

نویسندگان

بیژن پارسایی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

علی سنایی راد

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک