بررسی انفجار در سازه های بتنی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,688

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCEAEM02_139

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

انفجار ناشی از مواد منفجره حجیم و متمرکز در محوطه اطراف یک ساختمان اثرات مصیبت باری می تواندداشته باشد و باعث خسارات و خرابی از قبیل خرابی قاب ساختمان، دیوارها، درها و پنجره ها و … شود،همچنین می تواند باعث صدمه جانی و مرگ ساکنین بشود. البته این اثر بر روی سازه های مسکونی به مراتب مخرب تر خواهد بود چرا که این سازه ها صرفاً در برابر نیروی زلزله طراحی می گردند. لذا در این مقاله با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی بر روی یک قاب ساختمانی بتنی ۳ طبقه طراحی شده در برابر زلزله، به بررسی رفتار آن در برابر بار انفجار ناشی از مواد منفجره متمرکز در فواصل ۰۱،۵ و ۰۵ متری از آن پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که با توجه به افزایش نرخ بارگذاری انفجاری، مقادیر تنش گرهی در اعضایی که در نزدیک ترین فاصله تا محل انفجار قرار گرفته اند، در مقایسه با اعضای دورتر، بیشتر بوده تا حدی که در زمان بسیار کوتاه بعد از انفجار این اعضاء تسلیم می شوند. در این تحقیق تلاش شد که پدیده انفجار با مراحل مختلف آن به صورت دقیق و قابل قبولی الگوسازی گردد که این مسأله، خود به تنهایی حائز درجه بالایی از اهمیت میباشد، چرا که الگوسازی صحیح رفتار دینامیکی بتن در پدیده انفجار و در نظر گرفتن عوامل متعددیکه در این مسأله نقش دارند منجر به ارایه الگویی میشود که در نتیجه آن میتوان به مطالعات بسیار گستردهای در زمینه بررسی این پدیده در سازههای مختلف با شرایط مرزی متفاوت پرداخت و در هر یک از آنها به پیشبینی میزان تأثیر موج شوک و یا تخریب و جذب انرژی بتن مبادرت ورزید.

نویسندگان

نیما خدادادی

کارشناس ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز ، گروه عمران ، تبریز ، ایران

کسری حسین مستوفی

کارشناس ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، گروه عمران، جزیره کیش، ایران