بررسی برهم کنش مالاتیون با آلبومین سرم انسانی و کاهش اثر سمیت آن در حضور نانوذرات نقره توسط روش پراش پرتو رزونانسی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 550

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF02_096

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

پیشینه: مالاتیون،آفت کشی بسیار سمی است که با مهار کولین استراز ها بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد. آلبومین سرم انسانی، بیشترین پروتئین موجود در پلاسما می باشد. نانو ذرات نقره دارای خاصیت غیر سمی و ضد باکتریایی میباشند. مواد و روشها: برهمکنش آلبومین با مالاتیون در حضور نانوذرات نقره توسط روش پراش پرتو رزونانسی مطالعه شد. نتایج: شدت پراش پرتو رزونانسی با افزایش غلظت مالاتیون در حضور نانوذرات نقره افزایش یافته است. نتیجه گیری: افزایش طیف پراش پرتو رزونانسی بیانگر برهم کنش میان پروتیین با مالاتیون و تشکیل کمپلکس است ونانوذرات نقره این برهمکنش را تسهیل می کنند

نویسندگان

پریسا تیموری بقایی

گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

محمدرضا صابری

گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

جمشید خان چمنی

گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران