رابطه بین ویژگی های شخصیتی با مهارت های ارتباطی (نوشتن و سخن گفتن)مدیران و روسای هیئت های ورزشی ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,890

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IUCSPORT01_236

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با مهارت های ارتباطی (نوشتن و سخن گفتن) مدیران و رؤسای هیئت های ورزشی ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل انجام شده است. پژوهش توصیفی است و از نوع همبستگی است جامعه آماری تحقیق شامل 76 نفر از مدیران و رؤسای هیئت های ورزشی ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل می باشد به منظور گردآوری داده ها در پرسش نامه (ویژگی های پنج عاملی شخصیت مک کری و پل کوستا)و پرسش نامه (مهارت های ارتباطی (نوشتن و سخن گفتن)) تدوین شد که پایایی پرسش نامه ها با روش الفای کرونباخ به ترتیب a=87% و a=85% به دست آمد. روایی صوری و محتوای پرسش نامه از طریق مراجعه به 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (و فراوانی، در صد، نمودار) و از آزمون های آمار استنباطی (تی مستقل و ضریب هم بستگی رتبه ای اسپیر من در سطح p<0/05)استفاده گردید. بر اساس یافته های تحقیق مشخص گردید بین وضع موجود و وضع مطلوب مهارت های ارتباطی مدیران (p=0/05 و t=19/215) تفاوت معنی داری وجود دارد به علاوه بین تیپ های شخصیتی مدیران (روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی،انشا یعنی و وظیفه شناسی) با متغییر های نوشتن و سخن گفتن (مهارت های ارتباطی) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد وجود ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است از این رو مدیران باید از کم و کیف فرآیند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند علاوه بر این در انتهای مقاله پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.

نویسندگان

شهروز غایب زاده

مدرس مدعو،گروه ادبیات و علوم انسانی،رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

محمد نریمان زاده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه باکو آذربایجان

فرزاد یوسفی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آهنچیان، محمدرضا، منیدری، رمضانعلی. (1383). "رابطه مهار ت های ارتباطی ...
 • الوانی، سید مهدی. (1388). "مدیریت عمومی"، چاپ سی و پنجم، ...
 • استونر، جیمز ای . اف و ادوارد فری من، آر. ...
 • دانای طوسی، مریم. 1390. "سخن گفتن، مهارتی مغفول در برنامه ...
 • رابینز، استیفن. (1377). "مبانی رفتار سازمانی". ترجمه اعرابی و پارسائیان، ...
 • ربوی، رجب. 1379. "رابطه مهارت های انسانی مدیران و اثربخشی ...
 • سجادی، سیداحمد. (1390). "ویژگی های مدیریتی مدیران و فرماندهان شایسته"، ...
 • عروف زاده، شهرام. (1387). "رابطه بین ویژگی های شخصیتی با ...
 • فردوسی، محمدحسن و همکاران. (1391). "رابطه ویژگی های شخصیتی و ...
 • گروسی فرشی، میرتقی (1377). "هنجاریابی آزمون جدید شخصیتی نئو و ...
 • گودرزی، محمود؛ نظری، رسول؛ احسانی، محمد. (1391). ارائه مدل معادلات ...
 • رابطة بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه [مقاله کنفرانسی]
 • نظری، رسول و همکاران. (1391). " اثر مهارت های ارتباطی ...
 • Costa, P.T. and Mc Crae, R. R. (1992). "Professionl Manual", ...
 • Cynthia, Berryman-Fink. (2001). "Male and Female Managers Views of the ...
 • Gilfford, R, ng, cf, and Wilkinson, M. (1 985). "Nonverbal ...
 • interview Links between applicant qualities and interviewer Judgment". Journal of ...
 • Gilfford, R, Wilkinson, M, 1985. "Nonverbal Cause in the Employment ...
 • Between Applicant Qualities and Interviewer Judgment". Journal of Applied Psychology. ...
 • Jianying L, (2005). "The Listening Style Inventory (LSI) as an ...
 • Skill Jjinan university". ...
 • Lavoi, Debra E. (2007). "Adescriptive study of the attributes and ...
 • Robbins, Stephen P, (1993). _ Orga nizational Behavior", New Jersey: ...
 • Rost Goulden, N. (1998). _ Implementing speaking and listening standards: ...
 • نمایش کامل مراجع