پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF01_143

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که در همه ی مراحل تکوین آن زوجین، خرده نظام اصلی بوده و عوامل متعددی مانند سبک های دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی در رضایت زناشویی آنها نقش دارند. هدف این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی است. روش کار: پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه ی جمع آوری دادهها از نوع توصیفی بود که در چهارچوب یک طرح همبستگی پیش بین انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کارکنان متاهل دانشگاه شاهرود در سال 1394 بودند. از این جامعه ی آماری با دانشگاه شاهرود در سال تحصیلی 94 توجه به جنسیت 200 نفر انتخاب شدند. پس از حذف موارد ناقص حجم نمونه به 184 نفر کاهش یافت. دامنه ی سنی آزمودنی ها از 23 تا 54 سال بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، تمایزیافتگی خود اسکوورون ودلبستگی بزرگسال هازن و شیور استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: از بین مولفه های تمایزیافتگی خود، موقعیت من و از مولفه های سبک بهترین پیش بینی کننده های (P>0/001) دلبستگی، سبک دلبستگی دوسوگرا رضایت زناشویی هستند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش از این باور حمایت میکند که روابط اولیه ی افراددر محیط خانواده به شکل گیری سبک دلبستگی خاص و سطوح بالا یا پایین تمایزیافتگی منجر می گردد و این تجارب اولیه بر روابط بین فردی زوجین در بزرگسالی تاثیر مستقیم می گذارد.

نویسندگان

ملیحه سادات سلیمان زاده موسوی

داشنجوی کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ، بهار 1391 منصور بیرامی و همکاران) 76 مجله ی ...
 • Goldenberg H, Goldenberg I. [Family therapy]. 8th ed. Tehra. Ravan; ...
 • Atari YA, Abbasi Sarcheshmeh A, Mehrabizadeh Honarmand M [Examining simple ...
 • Madanes . Strategic family therapy.San Francisco: Jossey-Bass; 1981: 73-85 ...
 • Winch R. [Selected studies in marriage and the family]. New ...
 • Ellis A, Sijel JL, Yeejer RJ, Batia VJ, Gisp R. ...
 • Eidi R, Khanjani Z. [Investigation the influence of attachment styles ...
 • Young J, Klosko J, Weishaar M. Schema therapy: A practitioner's ...
 • Khanjani Z. [Attachment pathology and development]. 1st ed. Tabriz. Forouzesh; ...
 • Cassidy J, Marvin RS. [Attachment organization in preschool children: Procedures ...
 • Cassidy J. Child-mother attachment and the self in six-year old. ...
 • Cassidy J, Berlin J. The insecure ambivalent pattern of attachmen: ...
 • Spangler G, Grossmann KE. Biobehaviorl organization in securely and insecurely ...
 • Feeney JA. Adult attachment, emotional control, and marital satisfaction. J ...
 • Robyn AP, Evelyn DS. (editors). Attachment and marital adjustment. Proceeding ...
 • Australian Institute of Family Studies Conference, Changing Family, Challenging Futures; ...
 • Besharat M. Relationship between attachment styles with marital problems in ...
 • Rajaei AR, Nayeri M, Sedaghati Sh. [Attachment styles and marital ...
 • Hamidi F. A study on the relationship between attachment styles ...
 • Kerr ME, Bowen M. [Family evaluation: An approach based On ...
 • Skowron EA, Dendy AK. Differentiation of self and attachment in ...
 • Bowen M [Family therapy in clinical practice]. New York: Jason ...
 • Skowron EA. The role of differentiation of self in marital ...
 • Najaflouy F. [The role _ se If-d ifferentiation in marital ...
 • Aliki A, Nazari AM. [A study correlation between differentiation of ...
 • Skowron EA, Friedlander ML. The differentiation of self inventory: Development ...
 • Waring EM, Patton D. Marital intimacy and family function. Psychiatr ...
 • Bagher Sana Z, Alaghband S, Falahati Sh, Hooman A. [Family ...
 • Besharat MA, Ghafouri B, Rostami R. [A comparative study of ...
 • Simpson JA. Influence of attachment style on romantic relationships. J ...
 • نمایش کامل مراجع