تحلیل آسیب پذیری ناشی از زلزله در بافت کالبدی شهر ری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 599

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOGRAPHYCONF02_011

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

توسعه شهری در هر کشور یک امر اتفاقی نیست و از سوی دیگر کنترل روند آینده ی آن نیاز به برنامه ریزی های دقیق دارد در این میان می توان به آسیب پذیری مخاطرات طبیعی در پهنه های شهری اشاره کرد که در صورت عدم توجه به آن در صورتی که توسعه شهر به سمت اراضی با آسیب پذیری بالا باشد میزان مخاطرات را افزایش داده و تلفات جانی و مالی فراوانی به همراه خواهد داشت توجه به این امر محور اصلی این پژوهش می باشد روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد که از جهت نوع پژوهش کاربردی می باشد در این تحقیق بعد از جمع اوری داده ها از مدل AHPوSAW برای تحلیل آسیب پذیری منطقه و تعیین جهات توسعه منطقه انتخاب شده اند که از مدل AHP جهت وزن دهی به شاخص های مورد نظر استفاده شده و از مدل SAW در جهت روی هم قرارگیری لایه ها در نرم افزار GIS بهره برده شده است بعد از تجزیه تحلیل های صورت پذیرفته نقشه نهایی که پهنه بندی میزان آسیب پذیری از زلزله بوده ارائه گردیده است که با توجه به این نقشه جهات بهینه توسعه شهری تعیین گردیده است و فرضیات پژوهش آزمون شده اند.طبق نقشه ارائه شده محدوده شمالی منطقه دارای بیشترین آسیب پذیری و محدوده جنوب شرقی دارای کمترین آسیب پذیری از لحاظ زلزله می باشد شرایط با بیشترین آسیب پذیری همانطور که در مقشه مشهود می باشد در قسمت جنوب غربی منطقه نیز وجود دارد .

نویسندگان

مریم ایلانلو

استادیار گروه جغرافیا واحد ماهشهر دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر ایران

محمود شمسه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز