انرژی اتمی و بایسته های اخلاقی آن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 379

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ETHICS04_045

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

آنچه در پی خواهد آمد تبیین چگونگی ارتباط ضروری بین به کارگیری انرژی اتمی و بایسته های اخلاقی است. هر فعلی که متصف به یکی از این هفت مفهوم؛ خوب یا بد، صواب و خطا، باید و نباید و وظیفه بشود اخلاقاً الزامی خواهد بود و یک بایسته اخلاقی به شمار خواهد رفت. فرض بر این است که علم و اخلاق و از آن نمونه، انرژی اتمی و اخلاق نمی تواند گسسته و جدای از هم باشد. عوامل و بسترهایی در طول تاریخ و در حال حاضر وجود دارد که این موضوع را پدید آورده است؛ گسست رابطه علم و اخلاق در غرب، کشتار مردم هیروشیما و ناکازاکی و بحران محیط زیست فعلی، عوامل و بسترهایی است که در طول تاریخ و در حال حاضر، موضوع یادشده را پدید آورده است. با دید اخلاق هنجاری و با عنایت به نظریه غایت گروی می توانیم بگوییم به کارگیری انرژی اتمی هم آثار مثبت دارد و هم ممکن است آثار منفی داشته باشد. با دید اخلاق توصیفی؛ اخلاق اسلامی، نیز می توانیم بگوییم که به کارگیری انرژی اتمی بدون درنظر گرفتن اصول و قواعد اخلاق اسلامی میسر نیست و گرنه غیراخلاقی خواهد بود بنابراین ها، به کارگیری انرژی اتمی لازمه اش، پای بندی به الزامات و بایسته های اخلاقی است.

نویسندگان

میثم امانی

دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی واحد علوم و تحقیقات تهران