بررسی اثربرنامه های ترویجی‐آموزشی بر میزان کاهش مصرف فست فود (مطالعه موردی : ارائه کلیپ های تبلیغاتی به کودکان دبستان دخترانه سما)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 928

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADSCONF01_017

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

بازاریابی اجتماعی در طی چندین سال گذشته بارها در جهت تأثیرگذاری بررفتار بهداشتی مورد استفاده قرارگرفته شده است.تبلیغات به عنوان عنصری از آمیخته ی بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقای سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات ایفا میکند. به عبارتی دیگر تبلیغات یکی از ابزارهای شناخته شده بازاریابی برای گسترش نفوذ در بازار و عامل مهم م صرف مح صولات است. هدف این مطالعه بررسی اثر ارائه برنامه های ترویجی-آموزشی که شامل بروشور، کلیپهای تبلیغاتی و مشاوره می باشد بر مصرف فست فود دانش آموزان دبستان سما میباشد. این مطالعه نیمه تجربی بر روی 56 نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه وپسرانه سما در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای شامل دو قسمت بود سوالات زمینهای و سوالاتی در مورد میزان مصرف فست فود که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسشنامه به صورت پیش آزمون در هر دو گروه تکمیل شد. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده برنامه ترویجی-آموزشی که شامل کلیپ تبلیغاتی و بروشور و مشاورهح ضوری بود برای گروه آزمایش طراحی و اجرا شد و پس از سه هفته آزمون ثانویه از هر دو گروه به عمل آمد. بعد از جمعآوری اطلاعات با ا ستفاده از آزمون فر ضیههای مختلف از جمله تحلیل واریانس فر ضیهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ن شان دادند که بین برنامه های ترویجی-آموز شی یعنی ارائه کلیپ، ارائه برو شور ودادن م شاوره بر کاهش م صرف ف ست فود در گروه آزمایش ارتباط معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

سوما فاتحی پناه

نویسنده مسئول دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد سنندج

عادل صلواتی

استادیار گروه مدیریت دولتی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

رضا شافعی

استادیار گروه مدیریت بازاریابی، دانشگاه کردستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - اسماعیل پور، ح. (1384).مبانی مدیریت بازاریابی. تهران :نشر نگاه ...
 • - پورنوروزم.(1377). تحلیل محتوای آگهی های تجاری تلویزیون ویژه کودکان ...
 • _ روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید .(1383) .مدیریت ...
 • - گلابی.، و دیگران(1389). مفهوم پردازی آمیخته در بنگاههای صنایع ...
 • -یارمحمدی، پ وهمکاران.(1390). بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار دانش ...
 • _ Ace, Cathy. (2001). Successful marketing c ommunications : a ...
 • - Bowman SA, Vinyard BT.(2004). Fast food consumption of U.S. ...
 • - Chan, K. (2000). Hong Kong children's understanding of television ...
 • - Clark, Eddi M. (1994). Attention, attitude, and affect in ...
 • _ Dijksterhuis, A., Aarts, H., & Smith, P. K. (2005). ...
 • - Evans WD. How social marketing works in health care. ...
 • - French SA, Story M, Neumark- Sztainer D, Fulkerson JA, ...
 • - Hitchings, E. & Moynihan, P.J. (1998). The relationship between ...
 • - John, D.R. (1999). Consumer socialization of children: a retrospective ...
 • _ katzmarzyk PT, & Arderm CI. (2004). Physical Activity levels ...
 • - Marshall Stephen W. (2006). Advertising message Strategies and executional ...
 • - Neiger BL, Thackeray R. Application of the SMART Model ...
 • -Pereira MA, Kartashov AI, Ebbeling CB, Van HL, Slattery ML, ...
 • _ Rafiifar S, MoazzenJam MH, Rezaeimirqaed O, Motlagh ME, Majdi ...
 • - Saffari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour HA, Heidarmia A, Pakpour ...
 • editors.Health Behavior And Health Education .Theory, Research, and Practice. San ...
 • _ Valntallie T B (1998). Predicting obesity in children and ...
 • -Young, B.M. (1996). The literature _ advertising and childrens food ...
 • نمایش کامل مراجع