مطالعه اثر مداخله ای بازخورد حاصل از اجرا همراه با سه روش متفاوت الگودهی ویدئویی بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس بلند بدمینتون

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_066

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و با هدف بررسی اثر انواع مختلف الگودهی و بازخورد حاصل از اجرا بر یادگیری سرویسبلند بدمینتون انجام شد. بدین منظور 60 دانشجوی دختر داوطلب، از میان دانشجویانی که واحد تربیت بدنی عمومی 2 رااخذ کرده بودند و هیچ دانشی در زمینه بدمینتون نداشتند، انتخاب و به صورت انتخاب تصادفی به 6 گروه 10 نفره شامل (خود الگودهی بدون بازخورد، خود الگودهی با ارائه بازخورد، الگودهی فرد ماهر بدون بازخورد، الگودهی فرد ماهر با ارائهبازخورد، الگودهی ترکیبی بدون بازخورد و الگودهی ترکیبی با ارائه بازخورد) تقسیم شدند. شرکت کننده ها به مدت 3 هفتهو در هر هفته 3 جلسه تمرین کرده و سپس در پس آزمون و آزمون یادداری شرکت کردند. برای بدست آوردن امتیازعملکردشان از آزمون استاندارد اسکات و فاکس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین و انحراف معیار، آزمونتحلیل واریانس یک راهه ، آزمون تحلیل واریانس عاملی و از آزمون تعقیبی دانکن نیز در سطح معنی داری (P<0/05) استفادهشد. تحقیقات متعددی نشان داده است که الگودهی ویدئویی یک روش مناسب جهت آموزش مهارت ها می باشد و ارائهبازخورد حاصل از اجرا منجر به توجه بیشتر و تمرکز بر مهارت می شود، در بین روش های ارائه شده، آزمودنی های روشالگودهی ترکیبی همراه با ارائه بازخورد توانستند نمرات بالاتری را کسب کنند. بنابراین می توان ادعا کرد آموزش مهارت هایورزشی از راه الگودهی ترکیبی چنانچه با ارائه بازخورد همراه باشد به یادگیری پایدارتر منجر می شود.

کلیدواژه ها:

سرویس بلند بدمینتون ، بازخورد حاصل از اجرا ، الگودهی ویدئویی

نویسندگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • عرب عامری الهه. تاثیر سطح تبحر الگو و آموزش کلامی ...
 • پیر مرادیان محبوبه، موحدی احمد رضا، بهرام عباس. مقایسه اثر ...
 • کاکر . شریل. یادگیری حرکتی و کنترل برای کاربران. مترجمان: ...
 • آقایوسفی علیرضا و دیگران. روان‌شناسی عمومی. چاپ اول.تهران: انتشارات دانشگاه ...
 • مگیل ریچارد ای (01 20). یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها. ...
 • Magill RA. Motor learming and control: Concepts and applications. 8ed. ...
 • Franzone E, C ollet-Klingenb erg L. Overview ofvideo modeling. Madison, ...
 • Bellini S, Akullian JA. meta-analysis of video modeling and video ...
 • Corbett BA. Video Modeling: A Window into the World of ...
 • _ Zetou E, Tzetzis G, Vernadakis N, Ki oumourtzoglou E. ...
 • Dowrick P. A review of self modeling and related interventions. ...
 • Weiss MR, Klint KA. Show and tell in the gymnasium: ...
 • Carolina G, Wulf G. Enhancing motor learming through Dyad practice: ...
 • Schunk DH, Hanson R. (1989).Self- modeling and childrens cognitive skill ...
 • Starek, J, McCullagh P. The effect of self-modeling On the ...
 • Van Laarhoven T, Zurita LM, Johnson JW, Grider KM, Grider ...
 • Pollock, B. J. and Lee, T.D. (1992). Effect of models ...
 • Bandura A. Social learning theory of indentificatory processes. In D. ...
 • Bandura A Social learming theory. Prentice-Halt Englewood Cliffs, NJ. 1977. ...
 • Bellini S, Akullian J. A meta-analysis of video modeling and ...
 • Mccullagh P, Caird K. Correct and learning models and the ...
 • Herbert EP, Landing D. Effects of a learning model and ...
 • Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning. 4thed. Champaign. ...
 • Magill RA. Modeling and verbal feedback influences On skill learning. ...
 • Whiting HTA. Imitation and the learning of complex cyclic actions. ...
 • Rothstein AL, Armold PK. Bridging the gap: application of research ...
 • Wright DL, Li Y, Coady W. Cognitive processes related to ...
 • Bingham GP, Schmidt RC, Zaal FT. Visual perception of relative ...
 • Winstein CJ, Schmidt RA. Reduced frequency of knowledge of results ...
 • Williams AM, Hodges NJ. Skill Acquisition in Sport: research, theory ...
 • Good S, Magill RA. Contextual interference Effects in learning three ...
 • Carroll WR, Bandura A. A role of timing of visual ...
 • Shea Ch, Wulf G, Park J, Gaunt B. Effect of ...
 • Carroll WR, Bandura A. The role of visual monitoring in ...
 • Shannon E, Clark, Diane M, Ste-Marie and Rose Martin. The ...
 • Weiss Bjonstal DM, Weiss MR. Modeling effects on children _ ...
 • Winfrey LM, Weeks LD. Effects of self-modeling On selfefficacy and ...
 • Baudry L, Leroy D, Chollet D. The effects of combined ...
 • Barzouka, Bergeles N, Hatziharistos D .Effects of simultaneous model observation ...
 • Feltz DL. Understanding motivation in sport: A self efficacy perspective. ...
 • Chiricowsky S, Wolf G. Self-control feedback: Does it enhance learning ...
 • Boyar A, Miltenberger RG, Batsche C, Fogel V. Video modeling ...
 • Analysis .2009:42(4) : 855-860. ...
 • نمایش کامل مراجع