بررسی مقایسه ای خودپنداره ی بدنی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 770

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_029

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف در این تحقیق، بررسی مقایسه ای خرده مقیاس های تصویر بدنی دانشجویان دختر فعال و غیرفعال از نظر بدنی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. نمونه مورد بررسی 20 نفر از دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه که بعنوان آزمودنی های فعال و 20 نفر از دانشجویان دختر دیگر رشته ها که هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند بعنوان آزمودنی های غیر فعال، بودند، جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه اطلاعات فردی محقق ساخته که شامل (سن، قد، وزن و معدل تحصیلی) و همچنین پرسشنامه خود تصویرگری بدنی (PSDQ) که از 11 مقیاس: فعالیت بدنی، ظاهر بدن، چربی بدن، هماهنگی، استقامت، انعطاف پذیری، سلامتی، صلاحیت ورزشی، قدرت، خودپنداره بدنی کلی و عزت نفس تشکیل شده است؛ انجام گردید. برای مشخص نمودن طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل، آزمون پیرسون) جهت بررسی اهداف و فرضیه های پژوهش در سطح معنی داری p<0/05 استفاده شد. نتایج نشان دادکه تصویر بدنی دانشجویان دختر ورزشکار در خرده مقیاس های فعالیت بدنی، چربی بدن و صلاحیت ورزشی به طور معنی داری بهتر و مناسب تر از دانشجویان دختر غیرورزشکار است و بین دیگر خرده مقیاس های تصویر بدنی (ظاهر بدن، هماهنگی، استقامت، انعطاف پذیری، سلامتی، قدرت، خودپنداره بدنی کلی و عزت نفس) دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین بین سن و برخی خرده مقیاس های تصویر بدنی (هماهنگی، انعطاف، صلاحیت ورزشی، قدرت) دانشجویان دختر همبستگی در جهت منفی، بین وزن آزمودنی ها و خرده مقیاس ظاهر بدن رابطه مبثت و بین معدل تحصیلی دانشجویان و خرده مقیاس های هماهنگی، استقامت و صلاحیت ورزشی رابطه در جهت مثبت وجود داشت. لذا می توان نتیجه گرفت که فعالیت ورزشی اثرات مطلوب و موثری بر خرده مقیاس های تصویر بدنی دانشجویان دختر دارد و دانشجویان دختر می توانند با شرکت در یک فعالیت ورزشی منظم از تصویر بدنی بالایی برخوردار باشند.

کلیدواژه ها:

خرده مقیاس های تصویر بدنی ، دانشجویان دختر ، ورزش

نویسندگان

امید محمددوست

عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم و.رزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرهاد شهامت تشتیفاتی

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • برهمند، اوشا. (1387) بررسی شیوع اختلال بد شکلی بدن و ...
 • قیان، .، بهرام، ع.، و خلجی، ح. (1392). اثر جنسیت ...
 • بلبلی، لطفعلی. حبیبی، یعقوب. رجبی، علی.(1392) تاثیر افزایش ساعات ورزش ...
 • بهمرد، فرشاد؛ استکی، مهناز؛ عشایری، حسن و اسدپور، حاتم (1391). ...
 • رمضانی، علیرضا، نظریان مادوانی، عباس، (1392)، ارتباط هوش هیجانی، آمادگی ...
 • زنجانی، زهرا. گودرزی، محمد علی. تقوی، سید محمد رضا. ملازاده، ...
 • مقایسه نگرانی از تصویر بدنی زنان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکار و نقش میانجی گر شاخص توده بدنی در ارتباط بین عزت نفس و نگرانی از تصویر بدنی آنها [مقاله کنفرانسی]
 • لطفی، مریم، محمدی، جعفر، سهرابی، مهدی، باقرزاده، فضل الله (1392)، ...
 • _ Ardestani A. The comparison of athletes and non-athletes Social ...
 • Bergeron, P., Derek, M.A.(2007). The Relationship Between image Dissatisfaction and ...
 • Cash T.F. Body-image affect: Gestalt versus summing the parts. Perceptual ...
 • Gallahue. D. L, Ozmon. J. C, Understanding Motor Development, Infants. ...
 • Greguol, M., Gobbi, E., &amp; Carraro, A. (2014). Physical activity ...
 • Griffin, M &amp; Kirby, S. (2004). The Effect of Gender ...
 • Jacobs, D. 7th international symposium adapted physical activity. Berlin; 2003: ...
 • MacDonald T The relative effectiveness of aerobic exercise and yoga ...
 • Marsh. H. W, Read Mayne. R.S, A Mult idimensional Physical ...
 • Martin, J.J., &amp; Whalen, L. (2012). Self-concept and physical activity ...
 • Moreno, M. Goal orientations, motivational climate, discipline and physical self-perception ...
 • Nye, S &amp; .Cash, T. F. (2006). Outcomes of Mineralization ...
 • Oriordan, S. S &amp; .Zamboagan, B. (2008). Aspects of the ...
 • Pope H G, Gruber A J, Mangweth, B. Beauea, B, ...
 • Schneider, M., Dunton G.F., &amp; Cooper D.M. (2008). Physical activity ...
 • Tavakolizadeh, J., abedizadehb, Z., &amp; Panahi, M. (2012). The effect ...
 • Taylor AH, Fox KR. Effectiveness of a primary care exercise ...
 • Terjesen, M., Jacofsky, M., Froh, J., Digiuseppe, R. (2004), Integrating ...
 • Tiruneh, G. (2009). The relation between physical activity and body ...
 • نمایش کامل مراجع