مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی بین اعضای هیات علمی فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 880

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_027

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از اجرای تحقیق حاضر مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی بین اعضای هیات علمی فعال و غیر فعال دانشگاه هایآزاد اسلامی استان سمنان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنانبودند. نمونه های تحقیق بصورت تصادفی انتخاب شدند که تعدد آنان 270 نفر بود و از بین آنان تعداد 245 نفر پرسشنامه تحقیقرا تکمیل نمودند (N=270). کلیه آزمودنی های تحقیق یک پرسشنامه مشخصات فردی و نیز یک پرسشنامه ارزیابی کیفیتزندگی با عنوان پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی SF-36 را تکمیل نمودند. بمنظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها،در مرحله اول بمنظور تحلیل توصیفی، از جداول فراوانی، درصد و ... و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها آزمون T گروه هایمستقل، خی دو، آزمون یومن ویتنی و آزمون کروسکال والیس مورد استفاده قرار گرفت. سطع معناداری P≤0/05 در نظر گرفتهشد و تمام عملیات آماری با استفاده از نرم افزار Spss-18 انجام گرفت.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افراد فعال بطور معناداری کمتر از افراد غیر فعال دچار مشکلات جسمانی، مشکلات روانی،محدودیت فعالیت بدنی و درد بودند. افراد فعال در مقایسه با افراد غیر فعال بطور معناداری از انرژی، نشاط، سلامت روانی و سلامتعمومی بالاتری برخوردار بودند. همچنین میزان عملکرد اجتماعی آزمودنی های تحقیق تفاوت معناداری با هم نداشتند و همچنینبین کیفیت زندگی اعضای هیات علمی مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته های حاصل از تحقیق می تواننتیجه گرفت که وضعیت کیفیت زندگی آزمودنی های فعال در مقایسه با آزمودنی های غیر فعال بهتر بوده است.

نویسندگان

اسماعیل ذبیحی

گروه تربیت بدنی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، ایران

محمدعلی نودهی

گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، مرکز گمیشان، دانشگاه آزاد اسلامی گمیشان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حامدی نیا م، گلستانی ع. کیفیت زندگی مربوط به تندرستی ...
 • حسین پور دهکردی ع، مسعودی ر، نادری پور الف، پورمیرضا ...
 • حمیدی زاده س، احمدی ف، اصلانی ی، اعتمادی فر ش، ...
 • رخشنده رو س. بررسی میزان تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی ...
 • سروری خراشاد، رضا. مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی و ...
 • شعبانی بهار غ، ناظم ف، پورآقایی ز. تاثیر برنامه تمرینی ...
 • شمسی پور دهکردی پ، عبدلی ب، مدبری ش، اثربخشی فعالیت ...
 • غفوری فرد ؛ رستمی نژاد م؛ نصراللهی ع؛ دارابی س؛ ...
 • کاشف، میر محمد. مقایسه سلامت عمومی، روابط اجتماعی و فعالیت ...
 • مرکز آمار ایران. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و آمار ...
 • مستحفظیان م، مظفری الف، امیرتاش ع؛ مقایسه سلامت عمومی و ...
 • منتظری ع، گشتاسبی آ، وحدانی نیا م. تعیین پایایی و ...
 • نصری ص، واعظ موسوی م. بررسی سلامت روانی و کیفیت ...
 • هاشمی مطلق ش، مظفری الف؛ مقایسه سلامت عمومی، مهارتهای ارتباطی ...
 • واعظ موسوی م، مختاری _ رمضانی نژاد ر. مقایسه کیفیت ...
 • یاوری ی، ایرتاش ع، تندنویس ف؛ مقایسه کیفیت زندگی کاری ...
 • Bohnke, P (2007), "Does Society Matter? Life Satisfaction in the ...
 • Brown Wj, Ishra C, Baumma F. Liesure time physical activity ...
 • Chipuer, H.M., et al (2002), "Determinans of subjective quality of ...
 • Cowper W, Grant S. The effect of 12-weeks group exercise ...
 • Felce, D., and Perry, J, "Quality of Life: Its Definitions ...
 • Ferrans, C, _ _ C onceptual ization of quality of ...
 • Ferrans, C, "Development of a conceptual model of quality of ...
 • Joseph O, et al. Quality of life and mental health ...
 • Lee, Y.J, "Subjective quality of life measuremet in Taipei", Building ...
 • 26-Lynda, L., Diana, E, " A concept of quality of ...
 • Michael, J, A. GrantCushman, B. Leisure time physical activity differences ...
 • Stewart KJ, Turner KL, Bacher AC, DeRegis JR, Sung J, ...
 • WHO QoL Group, Measuring Quality of Life: The Development of ...
 • نمایش کامل مراجع