ظرفیت باربری پی سطح نواری مستقر بر بستر ماسه ای شامل پاکت نرم مسلح شده با ژئوگرید

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 565

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS03_034

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

در صورتی که پی بر روی یک خاک ضعیف قرار گیرد ممکن است ظرفیت باربری کافی برای تحمل بارهای وارده را نداشته و دچار نشست ای اضافی شود که این مساله می تواند باعث ایجاد سایب سازه ای و مشکل در عملکرد صحیح پی گردد. راه حل های گوناگون از جکله استفاده از ژئوسنتتیک ها برای مسلح کردن خاک زیر پی مطرح است. ئوسنتتیک ها با انتقال بار پی به لایه ها عمیق تر خاک باعث گسترش بهتر فشار در خاک ضعیف می شوند که نتیجه آن افزایش ظرفیت باربری و سختی خاک و کاهش نشست پی خواهد شد. تاکنون توجه کمی به خاک هایی شده است که در آنها تغییرات محلی در شزایط سطحی منجر بخ بوجود آمدن پاکت های نرم یا حفره در خاک گردیده است. از جمله عوامل بوجود آمدن چنین شرایطی ، فعالیت های طبیعی یا دستکاری شده بشر می باشد. اندازه و مقعیت پاکت نرم می تواند خیلی وسیع باشد و وجود پاکت نرم می تواند باعث خطر زیاد و جاجایی های غیر قابل تحمل زمین شود. هدف از این تحقیق بررسی عماکرد پی نواری واقع بر بستر ماسه ای شامل پاکت نرم، پس از تسلیح می باشد. در راستای نیل به این هدف ظرفیت باربری پی سطحی در حالت اول روی بستر ماسه ای بدون پاکت نرم و تسلیح ، در حالت دومروی ماسه شامل پاکت نرم و بدم تسلیح و در حالت سوم روی بستر ماسه ای شامل پاکت نرم و تسلیح مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت باربری به دست آمده در حالت اول با ظرفیت باربری به دست آمده در حالت دیگر مقایسه گردید. در حالت دوم موقعیت پاکت نرم از کف پی و همچنین ابعاد پاکت نرم مورد بررسی قرار گرفت و در حالت سوم بهینه پارامترهای تسلیح به منظور رسیدن به ظرفیت باربری بیشینه و کاهش نشست بستر ماسه ای مورد بررسی واقع شدند.

نویسندگان

رسول افشون

کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی اصفهان