بهبود روش GCC-PHAT برای تخمین تأخیر زمانی بین دو میکروفون در حضور نویز و انعکاس

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,744

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCSI13_036

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1386

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین زمینه های کاربردی در سیست مهای هوشمند کامپیوتری، مکا ن یابی منبع س یگنال صوت م ی باشد . مسئله محاسبه زمان تأخیر بین سیگنال های دریافتی میکروفو نها یکی از قسم ت ه ای اساسی این گونه س یستم هاست. مهم ترین روش تخم ین زمان تأخیر بین دو م یکروفون، روش همبستگی متقابل تعمیم یافته(GCC) است که کارآیی این روش در حضور دو پد یده مخرب نو یز و انعکاس به طرز قابل توجهی کاهش م ی یابد. برای مقاوم سازی روشGCC در تخمین زمان ) تأخیر) رو شهای متعددی ارائه شده که معمولاًً فقط در برابر یکی از این دو عامل مخرب نویز و انعکاس، مقاوم است و کارآیی آ نها در برابر عامل دیگر کم م ی شود. در این مقاله، روش جد یدی ارائه شده است که از ایده ای مشابه با تکن یک تفریق طیف ی بر ای کاهش اثر نو یز در روشGCC-PHAT بهره م یگیرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که روش پیشنهادی هم در برابر انعکاس مقاوم است و هم در شرایط نویزی، کارآیی قابل قبولی دارد.

نویسندگان

حسین مومن زاده حقیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مه

حمیدرضا ابوطالبی

استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مهندسی برق، دان

علی اکبر تدین تفت

استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مهندسی برق، دان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Brandstein, M. S., Ward, D. B., Microphone Arrays: Signal Processing ...
 • Brandstein, M. S., Silverman H. F., 4A practical methodology for ...
 • generalized Theء، [3] Knapp, C. H., Carter, G. C., correlation ...
 • delay estimation Time؛ [4] Chen, J., Benesty J., Huang, Y. ...
 • Deller , J. R., Hansen, H. L., Proakis, J. G., ...
 • Allen , J. B., Berkley D. A., *Image method for ...
 • Kuttruff, H., Room Acoustics. 3" edition, London, U.K.: Elsevier, 1991. ...
 • Bechler , D., Kroschel, K., *Reliability criteria evaluation for TDOA ...
 • Brandstein, M. S., Silverman H. F., ،0A Robust Method For ...
 • Maximum Likelihood ' 'Image Method ...
 • نمایش کامل مراجع