مطالعه برهمکنش پروتئین بتالاکتوگلبولین شیر و رسوراترول در حضورمیدان الکترومغناطیس 099 مگاهرتز توسط طیف سنجی فلورسانسهمزمان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASCONF01_033

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1394

چکیده مقاله:

از آنجائیکه پروتئین بتالاکتوگلبولین شیر یکی از مهمترین پروتئینهای آلرژیزا می باشد لذا مطالعه این پروتئین و برهمکنش آن با رسوراترول که بعنوان ترکیبی ضد سرطان شناخته شده است در حضور میدان الکترومغناطیس 900 مگا هرتز که در محدوده امواج موبایل قرار دارد به ما در شناخت بیشتر این پروتئین و برهمکنشهایی که با مواد دارویی و غذایی مختلف دارد کمک خواهد کرد . رسوراترول، فیتوالکسین موجود در پوست انگور ، بادام زمینی و زغال اخته می باشد. گزارشهای قبلی نشان داده که رسوراترول خواصآنتی اکسیدانتی، ضد پیری و ضد سرطانی دارد. در این تحقیق اثر میدان الکترومغناطیس 900 مگاهرتز را بر روی برهمکنش بتالاکتوگلبولین و رسوراترول توسط طیف سنجی فلورسانس همزمان مورد بررسی قرار می دهیم . نتایج بدست امده از این مطالعه نشان داده است که رسوراترول توانایی خاموش کردن پروتئین را در میدان 099 مگا هرتز و در60 = Δλو 15 = Δλدارد. همچنین انتقال ماکزیمم طول موج به ناحیه قرمز و قطبی تر شدن محیط تریپتوفان و تیروزین را مشاهده می کنیم. نتایج پیشنهاد می کند که ساختار پروتئین بتالاکتوگلبولین در برهمکنش با رسوراترول در معرض میدان الکترومغناطیس 900 مگاهرتز تغییر می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نسیم دانایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، مشهد، ایران

جمشید خان چمنی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، مشهد، ایران

علی نعمتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، مشهد، ایران