تأثیر تغییر اقلیم بر حداکثر بارشهای 42 ساعته ایستگاه تبریز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 508

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IFMC03_019

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق بررسی حداکثر بارشهای 24 ساعته برای دوره پایه 2010 - 1951 ایستگاه سینوپتیک تبریز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از مدل LARS-WG دادههای اقلیمی تولید و با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCm3 تحت سناریو A1B برای دورههای آتی 2030-2011 ، 2065 - 2046 ، 2099 - 2080 ، پارامترهای اقلیمی استخراج گردید. براساس آزمون نکوئی برازش کای مربع، از میان انواع توابع توزیع احتمالاتی برازش داده شده، تابع توزیع مقدار حدی تعمیم یافته GEV انتخاب گردید. واسنجی مدل برای تخمین پارامترهای توزیع، روش حداکثر درست نمایی MLM بوده است و بر اساس تابع توزیع انتخابی، برای دورههای بازگشت متفاوت نیز مقدارحداکثر بارش محتمل PMP محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که مقادیر حداکثر بارش محتمل در دورههای بازگشت متفاوت تحت تاثیر تغییر اقلیم، از دوره پایه تا دوره آتی 2065 - 2046 سیر نزولی را طی میکند. مقدار میانگین فاکتور فراوانی محاسبه شده برای تابع توزیع GEV در دورههای آتی 9/24 بدست آمد. همچنین مقادیر میانگین خطای مطلق MAE و مجذور میانگین مربعات خطا RMSE برای تابع برازشی منتخب GEV نشان داد که خطای کمتر پیش بینی مربوط به دوره آماری 2030 - 2011 میباشد.

نویسندگان

فرناز محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

نگار بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

سعید جلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

میر علی محمدی

دانشیار گروه مهندسی عمران هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رضائی پژند، ح. و قهرمان، ب. 1385. برآورد حداکثر بارش ...
 • قهرمان، ب. حسین‌پور تهرانی، م. فراهی، گ. و داوری، ک. ...
 • تاج‌بخش، م. و قهرمان، ب. 1388. برآورد حداکثر بارش محتمل ...
 • آشفته، پ.س. و مساح بوانی، ع. 36. تاثیر تغییر اقلیم ...
 • براتی، ر. اژدری مقدم، م. و آرامی فدافن، م. 1390. ...
 • سرحدی، ع. سلطانی، س. و مردس، ر. 1387. تحلیل فراونی ...
 • پورعلی حسین، ش. و مساح بوانی، ع. 1392. تحلیل مخاطره ...
 • ثقفیان، ب. قاسمی، ع. و گلیان، س. 1392. تحلیل فراوانی ...
 • بختیاری، ب. پورموسوی، ش. و سیاری، ن. 1393. بررسی اثر ...
 • قهرمان، ب. شامکوئیان، ح. و داوری، ک. 1389. استخراج معادلات ...
 • قهرمان، ب. و شفیعی، م. 1388. بررسی تغییرات مکانی حداکثر ...
 • آدیس شا راماچاندرا، آ. تحلیل فراوانی سیل. مترجم، اسلامیان، س. ...
 • WMO. 1986. Manual for estimation of probable maximum precipitation. operational ...
 • Lorente Castello, J. Casas Castillo, M.C. Rodriguez Sola, R. and ...
 • Kunkel, K.E. Karl, T.R. Easterling, D.R. Redmond, K. Young, J. ...
 • Ghahraman, B. 2008. The Estimation of one day duration Probable ...
 • M. Soltani, M. Molanejad, F. Khoshakhlagh, A. Ranjbar SaadatAbadi, F. ...
 • Casas, M.C. Rodriguez R, Nieto, R. Redao, A. 2008. The ...
 • نمایش کامل مراجع