بررسی رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهرستانمینودشت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_385

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضردر پی مطالعه رابطه بین سرمایهی ساختاری با عملکرد مالی شرکت های بیمه ی در شهرستان مینو دشت میباشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظرروش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تعداد 50 کارمند از 20 شعبه ی نمایندگی بیمه ی در شهرستان مینو دشت میباشد که تعداد 50 کارمند از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون همبستگی، به روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه- ی ساختاری و عملکرد مالی شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد.

نویسندگان

ابوالفضل توحیدی

کارشناسی ارشد, مدیریت دولتی (گرایش تحول) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول- ایران

فاطمه رزاقی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی, مدعو موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی میلاد گلستان, شهرستان مینودشت

سید مظفر میربرگ کار

دکترای اقتصاد, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- ایران