ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم درگروه فنی - مهندسی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-11-42_004

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

باتوجه به جایگاه علم ودانش درتوسعه و سرامدی ملی تدوین و اجرای استراتژیهای تولید علم برای بهره مندی ازتوانمندسازی ها و مزیت های علم و فناوری نقش اساسی دارد ازسوی دیگر تحقق و توسعه استراتژیهای تولید علم باتوجه به عوامل متغیر محیطهای درونی و بیرونی وکارامدی آ«ها درصحنه عمل بدون ارزیابی مستمر و بدون مداخله نظام مند واگاهنه امکان پذیر نیست اجرا و ارزیابی بخشهایی ازفرایند برنامه ریزی هستند که هرچه اجرا و پیامدهای آن با دقت ارزیابی شود به همان نسبت یادگیری برای تصمیم گیری توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت اگاهانه افزون تر میشود دراین مقاله استراتژیهای اصلی تولید علم درگروه فنی - مهندسی برمبنای الگوی عمومی مدیریت استراتژیک باتکیه برپیمایش بادورویکرد فرایند استراتژی سازی غیرمستقیم و ازمون و سنجش معیارها مستقیم ارزیابی شده است برپایه نتایج این پژوهش وضعیت استراتژیهای تولید علم درگروه فنی - مهندسی درحدمتوسط و نه چندان مطلوب براورد شده است ازاین رو برای ارتقای وضعیت استراتژیهای پژوهش و تولید علم درجنبه های طراحی پیاده سازی مدیریت اجرا و کنترل و ترویج تلاش و تعهد بیشتری توصیه شدها ست

کلیدواژه ها:

تولید علم ، گروه فنی - مهندسی ، فناوری ، ارزیابی استراتژی ، نظام پژوهش و تولیددانش

نویسندگان

رضا مهدی

دانشجوی دکتری دانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران

محمد یمنی دوزی سرخابی

استاددانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران

زهرا صباغیان

استاددانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران

حسن فاطمی

دانشیاردانشکده فنی دانشگاه تهران تهران ایران